Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18.07.2019 Tarihli ve 8729 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 8729

Karar Tarihi:18.07.2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 24.07.2019 tarih ve 30841 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 18/07/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı”nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

 

 

EK

HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAG VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 09/12/2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}