Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.02.2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13.02.2020 Tarihli ve 9177 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 9177

Karar Tarihi: 13 02 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:18.02.2020 tarih ve 31043 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 13/02/2020 tarihli toplantısında; ekteki “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kurul Kararı”nın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

FARKLILAŞTIRILMIŞ AKARYAKITLARA İLİŞKİN KURUL KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Madde 1- 18/07/2019 tarihli ve 8730 sayılı “Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararı”nın Geçici Madde 1’i aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Geçici Madde 1 – (1) Farklılaştırılmış akaryakıt tanımına uygun akaryakıt satışı yapan dağıtıcı lisansı sahipleri, er: geç 01/03/2021 tarihine kadar durumlarını bu Karara uygun hale getirmekle yükümlüdür. Bu tarihe kadar dağıtıcı lisansı sahipleri “İşaretleme ve Katkılama Bildirimi”ni Kuruma sunarak akaryakıtlara katkılama yapabilirler. Bu tarihe kadar Ek-1 ile talep edilen bilgi ve belgeleri Kuruma sunarak gerekli onayı almayan veya faaliyetlerini bu Karara uygun hale getirmeyen dağıtıcı lisansı sahipleri 01/03/2021 tarihinden sonra farklılaştırılmış akaryakıt satışı gerçekleştiremez.

Madde 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 3- Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}