Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.12.2019 Tarihli ve 8984 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.12.2019 Tarihli ve 8984 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 8984 Karar Tarihi: 12/12/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:19.12.2019 tarih ve 30983 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/12/2019 tarihli toplantısında: ekteki “07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kural Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

07/12/2016 TARİHLİ VE 6648 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE, MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 09/12/2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt, İhrakiye, Madeni Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar”ın” 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ait tablodaki “2710.19.64.00.10, 2710.19.64.00.11, 2710.19.68.00.11, 2710.19.64.00.31 ve 2710.19.68.00.31” G.T.İ.P. numaraları sırasıyla “2710.19.66.00.10, 2710.19.66.00.11, 2710.19.67.00.11, 2710.19.66.00.31 ve 2710.19.67.00.31” G.T.İ.P. numaraları ile değiştirilmiştir.

MADDE 2- Karar’ın 4 üncü maddesinin birinci fıkrasına ait tablodaki “bazyağ” kısmına “2710.19.71.00.00” G.T.İ.P. numarası eklenmiştir.

MADDE 3 – (1) Bu Karar 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kumlu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}