Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12.08.2021 Tarihli ve 10367 Sayılı Kararı

ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNUN 12/08/2021 TARİHLİ VE 10367 SAYILI KARARI

Karar No: 10367               

Karar Tarihi: 12.08.2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:13.08.2021 tarih ve 31567 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kumlunun 12.08.2021 tarihli toplantısında; 19 Eylül 2019 tarihli ve 30893 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’da değişiklik yapılmasına ilişkin Ek’teki Usul ve Esasların kabul edilerek Resmi Gazete’de yayımlanmasına karar verilmiştir.

EK

SPOT BORU GAZI İTHALAT MİKTARI VE UYGULAMA YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR USUL VE ESASLAR

MADDE 1- Spot Boru Gazı İthalat Miktarı ve Uygulama Yönteminin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar’ın “17. Diğer hükümler” maddesinin sonuna aşağıdaki madde eklenmiştir:

“17.7 Kural tarafından Bakanlık görüşü alınarak ihtiyaç görülen giriş noktaları için birden fazla ardışık takvim yılını kapsayacak şekilde kapasite ürünü ihdas edilebilir, Bu dununda ilgili giriş noktaları için bu Usul ve Esaslar’da belirlenen ilan süreleri, başvuru takvimi, kapasite oran ve dağılımları ile uygulamaya ilişkin diğer hususlar Kural tarafından ayrıca belirlenebilir.”‘

MADDE 2- Bu Usul ve Esaslar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3- Bu Usul ve Esasları Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}