Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.11.2017 Tarihli ve 7426 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09.11.2017 Tarihli ve 7426 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Karar No: 7426 Karar Tarihi: 09.11.2017

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 14.11.2017 Tarih ve 30240 sayılı R.G.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/11/2017 tarihli toplantısında; ekteki “21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı”nın kabul edilerek, Resmi Gazete’de yayımlanmasına,

karar verilmiştir

 

 

EK

Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri Ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Kurul Kararının Değiştirilmesi Hakkında Kurul Kararı

Madde 1- (1) 12/6/2015 tarihli ve 29384 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan, 21/05/2015 tarihli ve 5605-2 sayılı “Ulusal Marker Uygulama Faaliyetleri ve Ulusal Marker Teslimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı”nın 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasının ikinci cümlesi yürürlükten kaldırılmıştır.

Madde 2- (1) Aynı Kural Kararı’nın 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı maddenin yedinci fıkrasının son cümlesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“(4) Gerekli koşulları taşıyan ve başvuru belgelerini eksiksiz olarak Kuruma sunan Şirketlere, Kurul Kararı ile süresi 10 yılı aşmamak üzere gözetim yetki belgesi verilir.”

“Gözetim yetki belgeleri süresi bitiminde başkaca bir karar veya tebligat aranmaksızın sona erer.”

Madde 3- (1) Karar’ın, 11 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“Geçici Madde 1 – (1) Bu Karar’ın yayımlandığı tarihte yürürlükte olan gözetim yetki belgeleri, başvuru yapılarak 31/12/2020 tarihine kadar yenilenmez ise Kuralca sonlandırılır.

Madde 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 5- (1) Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}