Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09-01-2020 Tarihli ve 9116 Sayılı Kararı

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 11.01.2020 tarih ve 31005 sayılı R.G.

Karar No: 9116

Karar Tarihi: 09/01.2020

KURUL KARARI

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 09/01/2020 tarihli toplantısında; ekteki “07/12/2016 tarihli ve 664S sayılı Ham Petrol. Akaryakıt. İhrakiye, Madem Yağ, Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Kural Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın kabul edilerek Resmi Gazetede yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

07/12/2016 TARİHLİ VE 6648 SAYILI HAM PETROL, AKARYAKIT, İHRAKİYE,

MADENİ YAĞ, BAZ YAĞ VE PETROLLE İLİŞKİLİ MADDELERE DAİR KURUL

KARARINDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1 – 09/12/2016 Tarihli ve 29913 Sayılı Resmî Gazete`de yayınlanan 07/12/2016 tarihli ve 6648 sayılı “Ham Petrol, Akaryakıt. İhrakiye, Madeni Yağ. Baz Yağ ve Petrolle İlişkili Maddelere Dair Karar`ın” 2 nci maddesinin birinci fıkrasına ait tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Akaryakıt TürleriResmi ismiGTİP No
Yakıt NaftaYakıt nafta2710.12.15.00.11
Benzin TürleriKurşunsuz Benzin 95 Oktan2710.12.45.00.11
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan (E10)2710.12.45.00.13
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan2710.12.49.00.11
Kurşunsuz Benzin 98 Oktan (E 10)2710.12.49.00.12
GazyağıGazyağı2710.19.25.00.11
MotorinMotorin2710.19.43.00.11
2710.20.11.00.11
Fuel Oil TürleriKalorifer Yakıtı2710.19.62.00.10
2710.19.66.00.10
2710.19.67.00.11[1]
Fuel Oil2710.19.62.00.11
2710.19.66.00.11
2710.19.67.00.11[2]
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil2710.19.67.00.11[3]
BiodizelBiodizel3826.00.10.00.11

MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (i) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurutu Başkam yürütür-


[1] TS 2177 standardı kapsamında kalorifer yakıtı (Fuel Oil 4) teknik kriterlerini sağlayan ve kütlece %0.5 ila % 1 arasında kükürt oranına sahip fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.12 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

[2] TS 2177 standardı kapsamında fuel oil (Fuel Oil 3) teknik kriterlerini sağlayan ve kütlece % 0.5 ila % 1 arasında kükürt oranına sahip fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.13 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

[3] TS 2177 standardı kapsamında yüksek kükürtlü fuel oil  (Fuel Oil 6) teknik kriterlerini sağlayan fuel oil türleri için yapılacak bildirimlerin 2710.19.67.00.14 bildirim kodundan yapılması gerekmektedir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}