e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020 ile İlgili 31.01.2018 Tarihli ve 2018-1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı 2018-2020 ile İlgili 31.01.2018 Tarihli ve 2018-1 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı

E-İHRACAT STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI (2018-2020) İLE İLGİLİ 31/01/2018 TARİHLİ VE 2018/1 SAYILI YÜKSEK PLANLAMA KURULU KARARI

Yüksek Planlama Kurulundan:06.02.2018 tarih ve 30324 sayılı R.G.

Tarih: 31.01.2018

Karar No: 2018/1

Konu         : “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”

Yüksek Planlama Kurulunca;

Ekonomi Bakanlığının 30/12/2016 tarihli ve E.143347 sayılı, 26/12/2017 tarihli ve  E.140620 sayılı, 28/12/2017 tarihli ve E.141600 sayılı yazıları dikkate alınarak; Ekonomi Bakanlığınca hazırlanan ekli “e-İhracat Stratejisi ve Eylem Planı (2018-2020)”nın kabulüne, karar verilmiştir.

 

Ek İçin; http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/02/20180206-6.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}