DÜZELTME Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Karar Sayısı 1676 ile İlgili

DÜZELTME Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar Karar Sayısı 1676 ile İlgili

DÜZELTME

26.10.2019 tarih ve 30930 sayılı R.G

22 Ekim 2019 tarihli ve 30926 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan, 21 Ekim 2019 tarihli ve 1676 sayılı Cumhurbaşkanı Kararında yer alan “hükümleri” ibaresinden sonra gelmek üzere, sehven yayımlanmayan “gereğince karar verilmiştir.” ibaresi eklenerek düzeltilmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}