Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1675

Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 1675

DİŞ FIRÇASI İTHALATINDA KORUNMA ÖNLEMİ UYGULANMASINA İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 1675

22.10.2019 tarih ve 30926 sayılı R.G.

Ekli “Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına; 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 474 sayılı Kanunun 2 nci, 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2976 sayılı Kanun ile 26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Diş Fırçası İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın 2 nci maddesinin birinci fıkrası ile aynı madde kapsamındaki tabloda yer alan “9603.21.00.00.00” ibareleri “9603.21.00.00.19” şeklinde, aynı tabloda yer alan “Diş fırçaları (takma damak fırçaları dahil)” ibaresi “Diğerleri” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

 

11/9/2017 tarihli ve 2017/10797 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

3/2/2018

30321

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}