Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 3792

Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Karar Sayısı 3792

DENİZ TURİZMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Karar Sayısı: 3792

08.04.2021 tarih ve 31448 sayılı R.G.

Ekli “Deniz Turizmi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulmasına, 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (4) numaralı alt bendi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15212 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Deniz Turizmi Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “imza sirküleri,” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bakanlar Kurulu” ibaresi “Cumhurbaşkanı” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 4- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 5- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}