Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 518

Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 518

CANLI HAYVAN VE ET İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 518

28.12.2018 tarih ve 30639 sayılı R.G.

Ekli “Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 17/7/2017 tarihli ve 2017/10604 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Canlı Hayvan ve Et İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 1 inci maddesindeki tabloda 02.01 gümrük tarife pozisyonu ile belirtilen maddeye ilişkin satırda yer alan “31/12/2018” ibaresi “31/12/2019” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmî Gazetenin

Tarihi

Sayısı

29/7/2017

30138

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemenin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

 

Tarihi

Sayısı

7/3/2018

30353

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}