BKK 7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

BKK 7065 Geçici İthalat Sözleşmesinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgelerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

GEÇİCİ İTHALAT SÖZLEŞMESİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN BELGELERİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞUNA DAİR KANUN

Kanun No. 7065 Kabul Tarihi: 6/12/2017

23.12.2017 tarihli ve 30279 sayılı R.G

MADDE 1- (1) “Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesinde 11-12 Mart 2002, 3-4 Mart 2008 ve 25-26 Mart 2013 Tarihlerinde Yapılan Değişikliklere İlişkin Belgeler”in onaylanması uygun bulunmuştur.

MADDE 2- (1) 31/3/2004 tarihli ve 5108 sayılı Geçici İthalat Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanunun 1 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Geçici İthalat Sözleşmesinin eklerinde yapılacak değişiklikleri onaylamaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.”

MADDE 3- (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4- (1) Bu Kanun hükümlerim Bakanlar Kurulu yürütür.

22/12/2017

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}