BKK 2018-11588 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 100.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

BKK 2018-11588 Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmelerine Tahsis Edilen Sermayenin 100.000.000 Türk Lirasına Çıkarılması Hakkında Karar

2018/11588   GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNE TAHSİS EDİLEN SERMAYENİN 100.000.000 TÜRK LİRASINA ÇIKARILMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2018/11588

29.05.2018 tarihli ve 30435 sayılı R.G.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı döner sermaye işletmelerine tahsis edilen sermayenin 100.000.000 Türk Lirası çıkarılması; adı geçen Bakanlığın 12/3/2018 tarihli ve 32238882 sayılı yazısı üzerine, 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 26/3/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}