BKK 2017-10997 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Gürcistan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar

BKK 2017-10997 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin Gürcistan Plakalı Taşıtlara da Verilmesi Hakkında Karar

16/10/2017 TARİHLİ VE 2017/10997 S AYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 2017/10997

10.01.2018 tarih ve 30297 sayılı R.G.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin Gürcistan plakalı taşıtlara da verilmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 9/10/2017 tarihli ve 78838 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 13 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/10/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Uluslararası taşıma yetkisi

MADDE 1- (1) 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Türkiye ile Gürcistan arasında imzalanan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşması çerçevesinde oluşturulan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu toplantılarında imzalanacak protokollerde belirlenen kotalar dâhilinde ve mütekabiliyet olması kaydıyla, Gürcistan plakalı taşıtların Türk limanlarından kendi ülkelerine yapacağı taşımalarda kullanılmak üzere bu ülke taşıtlarına da verilmesi kararlaştırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}