BKK 2017-10726 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017-10726 İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10726

20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Kararnameye ektir.

16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı R.G.

Ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 7/8/2017 tarihli ve 78859 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/8/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 17/10/2016 tarihli ve 2016/9391 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına Ek Karara ekli tabloda yer alan bazı maddelerin isimleri ile söz konusu tablonun son kısmında bulunan açıklama ve dipnot bölümü ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerim Ekonomi Bakanı yürütür.

TABLO

 

GTP Madde Adı

İlave Gümrük Vergisi Oranı (%)*

1

2

3

4

8

5

6

7

4818.90 Diğerleri (1)

0

0

0

25

25

25

25

8302.20 Küçük tekerlekler 2)

0

0

0

25

25

25

25

* 1: AB Üyesi Ülkeler, EFTA Üyesi Ülkeler, İsrail, Makedonya, Bosna-Hersek, Fas, Batı Şeria ve Gazze Şeridi, Tunus, Mısır, Gürcistan, Arnavutluk, Ürdün, Şili, Sırbistan, Karadağ, Kosova, Morityus; 2 : Güney Kore; 3: Malezya; 4 : Genelleştirilmiş Tercihler Sisteminden Yararlanacak Ülkeler Grubu; 5 : En Az Gelişmiş Ülkeler; 6 : Özel Teşvik Düzenlemelerinden Yararlanacak Ülkeler; 7 : Gelişme Yolundaki Ülkeler; 8 : Diğer Ülkeler.
(1) : 4818.90.90.90.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu maddeyi kendi üretimlerinde girdi olarak kullanan firmalar tarafından yapılan ithalatta ilave gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.
(2) : Sivil hava taşıtlarında kullanılmak kaydıyla ithal edilmesi halinde gümrük vergisi %0 olarak uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabidir.

 

 

Bakanlar Kurulu Kararının yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

11/11/2016

29885

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}