BKK 2017-10692 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK 2017-10692 Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZİ TARİM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10692

16.09.2017 tarihli ve 30182 sayılı R.G.

Ekli ”Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının 3/7/2017 tarihli ve 69144 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 11 /9/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Karan ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 5- (1) 3 üncü maddede yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu “Diğer kemikli parçalar” için 2017 yılında gümrük vergisi %0 olarak uygulanır.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.

 

Bakanlar Kumlu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

30/12/2006

26392

Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı

Resmi Gazetenin

Tarihi

Sayısı

27/7/2010

27654

15/1/2012

28174

14/8/2015

29445

31/12/2014

29222(4. Mükerrer)

12/2/2016

29622

8/4/2016

29678

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}