BKK-2017-10347 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

BKK-2017-10347 Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar

GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ KAPSAMINDA TERCİHLİ REJİMDEN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKLNDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10347

09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı R.G.

Ekli “Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine ilişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 24631804 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 29/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

MADDE 1- 15/12/2014 tarihli ve 2014/7064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Kapsamında Tercihli Rejimden Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(4) Bakanlık, bağlı gümrük idarelerince EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını Faydalanan Ülkelere gönderir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer,

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}