BKK-2017-10346 Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

BKK-2017-10346 Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

TÜRKİYE TARAFINDAN TEK TARAFLI OLARAK TANINAN TERCİHLİ REJİM UYGULAMALARINDAN YARARLANACAK EŞYANIN MENŞEİNİN TESPİTİNE

İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 2017/10346

09.07.2017 tarih ve 30119 sayılı R.G.

Ekli “Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar’ın yürürlüğe konulması; Gümrük ve Ticaret Bakanlığının 28/4/2017 tarihli ve 24631804 sayılı yazısı üzerine, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 22 nci maddesine göre. Bakanlar Kurulu’nca 29/5/2017 tarihinde karalaştırılmıştır.

MADDE 1- 15/6/2015 tarihli ve 2015/7748 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Kararın 31 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Tercihli rejim tanınan ülke, kendi ülkesinde EUR.1 Dolaşım Belgelerini düzenleme yetkisine sahip resmî idarelerin isim ve adresleri ile birlikte bu idarelerce kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını ve fatura beyanları ile EUR.1 Dolaşım Belgelerinin kontrolünden sorumlu ilgili resmî idarelerin isim ve adreslerini Bakanlığa bildirir. Mühürler veya kaşeler, örneklerinin Bakanlık tarafından alındığı tarihten itibaren geçerli olur. Söz konusu mühürlerde veya kaşelerde değişiklik olması durumunda, Bakanlık yeni mühürlerin veya kaşelerin yürürlük tarihlerini, tercihli rejim tanınan ülke yetkili resmî idarelerince verilen bilgiler doğrultusunda bildirir. Bu bilgi resmî kullanım için olmakla birlikte, eşyanın serbest dolaşıma girişi esnasında, söz konusu gümrük idareleri, ithalatçı veya onun yetkili temsilcisine bu fıkrada belirtilen mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarına bakmasına müsaade edebilir.

(2) Bakanlık kendi gümrük idarelerince EUR.1 Dolaşım Belgelerinin vizesinde kullanılan mühürlerin veya kaşelerin örnek baskılarını tercihli rejim tanınan ülkeye gönderir.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}