Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 3994

Bazı Mallara Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Sayısı 3994

19/5/2021 TARİHLİ VE 3994 SAYILI CUMHURBAŞKANİ KARARININ EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 3994

20.05.2021 tarih ve 31486 sayılı R.G.

Bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesine dair ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

Ek için: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/05/20210520-8.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}