Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2178)

CUMHURBAŞKANI KARARI
Karar Sayısı: 2178
29.02.2020 tarih ve 31054 sayılı R.G.
Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarlarının yeniden belirlenmesi hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

28/2/2020 TARİHLİ VE 2178 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde yer alan bazı mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
G.T.İ.P. NO
Mal İsmi
Vergi Tutarı (TL)
Birimi
2710.12.45.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98`den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan
2.5265
Litre
2710.12.45.00.13
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98`den az olanlar) Kurşunsuz benzin 95 oktan (E10)          
2.5265
Litre
2710.12.45.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98`den az olanlar) Diğerleri      
2.5265
Litre
2710.12.49.00.11
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0.013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan
2.6485
Litre
2710.12.49.00.12
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Kurşunsuz benzin 98 oktan (E10)
2.6485
Litre
2710.12.49.00.18
(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler) (Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar) Diğerleri
2.6485
Litre
2710.19.43.00.11
(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l`i geçmeyenler) Motorin
2.0559
Litre
2710.20.11.00.11
(Gaz oiller) (Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,00l`i geçmeyenler)Motorin
2.0559
Litre
MADDE 2- (1) 14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Karar, bu Kararın 1 inci maddesinde yer alan mallar bakımından mezkur maddede tespit edilen özel tüketim vergisi tutarlarını geçmeyecek şekilde uygulanır.
MADDE 3- (1) Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.
14/5/2018 tarihli ve 2018/11818 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi
Sayısı
17/5/2018
30424

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}