Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar Sayısı 2537

Bazı Mallara Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarları Hakkında Karar Sayısı 2537

BAZI MALLARA UYGULANACAK ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2537

13.05.2020 tarih ve 31126 sayılı R.G.

Bazı mallara uygulanacak özel tüketim vergisi tutarları hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

12/5/2020 TARİHLİ VE 2537 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listenin (B) cetvelinde yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların asgari maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir.

G.T.İ.P. NOMal İsmiVergi Oranı (%)Asgari Maktu Vergi Tutarı (TL)Makta Vergi Tutarı (TL)
2402.20Tütün içeren sigaralar670,45690,4539
2402.90.00.00.00Diğerleri (Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış purolar, uçları açık purolar, sigarillolar ve sigaralar) -Tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigaralar670,45690,4539
24.03Diğer mamul tütün ve mamul tütün yerine geçen maddeler; “homojenize” veya yeniden tertip edilmiş tütün; tütün hülasa ve esansları (2403.11.00.00.00, 2403.19.10.00.19, 2403.19.90.00.19, 2403.91.00.00.00, 2403.99.10.00.00, 2403.99.90.00.00 hariç)670,45690,4539
2403.99.10.00.00Enfiye ve çiğnemeye mahsus tütün670,45690,4539

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2017/05/general_header.jpg);background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}