Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 258

Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar Sayısı 258

30/10/2018 TARİHLİ VE 258 S AYILI

CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

LİSTE

Karar Sayısı: 258

31.10.2018 tarih ve 30581 sayılı R.G.

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulmasına, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesi gereğince karar verilmiştir.

U-49900 adı ile bilinen 3.4-dichloro-N-[2-(diethylamino)cyclohexyl]-N-mcthylbenzamide, Cumyl-Pe-GaClone adı ile bilinen 5-pentyl-2-(2-phenylpropan-2-yl)-2.5-dihydro-IH-pyrido[4,3-b]indol-1-one, MDMB-CHMCZCA adı ile bilinen methyl 2-(9-cyclohexylmethyl-9H-carbazol-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate, 5F-MDMB-P4AICA adı ile bilinen methyl-[2-(1-(5-fluoropentyl)-1 H-pyrrolo[3,2-B]pyridine-3-carboxamido)-3,3-dimethylbutanoate], Octodrine adı ile bilinen 6-methylheptan-2-amine isimli maddelerin;

N-(1-(2-Feniletil)piperidin-4-il)karboksamid maddesinde piperidin halkasının 4-numaralı konumundaki karboksamid yapısının azot atomuna bağlı atom veya gruplar R1, karboksamid yapısının karbon atomuna bağlı atom veya gruplar R2. piperidin halkası 4-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R3. piperidin halkasına farklı konumlardan (1-numaralı ve 4-numaralı konumlar hariç) bağlı atom veya gruplar R4. 2-feniletil yapısı 1-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R5, 2-feniletil yapısı 2-numaralı konumuna bağlı atom veya gruplar R6, fenil halkası için R7 tanımlaması yapılarak oluşturulan ana moleküler iskelet üzerinde aynı anda veya ayrı ayrı olmak üzere:

• R1: hidrojen, alkil, aril, arilalkil, heteroaril, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aril grupları ve bu grupların halojen, alkil, hidroksi. alkoksi sübstitüe türevleri;

• R2: hidrojen, alkil, alkenil, sikloalkil, aril, arilalkil, heteroaril, heterosiklik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aril grupları ve bu bileşiklerin halojen, alkil, hidroksi, alkoksi, amino veya alkilamino sübstitüe türevleri;

• R3: hidrojen, alkil, alkenil, karboksilli asit, ester veya amid grupları ve bu bileşiklerin halojen, hidroksi, alkoksi sübstitüe türevleri;

• R4: bir veya daha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, hidroksi, alkoksi grupları;

• R5: hidrojen, halojen, alkil, alkenil. hidroksi. alkoksi, amino, merkapto grupları;

• R6: hidrojen, halojen, alkil, alkenil. hidroksi, alkoksi, amino, merkapto grupları:

• Fenil halkasına (R7) farklı konumlardan bir veya daha fazla sayıda hidrojen, halojen, alkil, haloalkil, hidroksi, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro ve siyano grupları;

• Fenil halkasının (R7). Aromatik, heteroaromatik, heterosiklik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aromatik gruplar ile değiştirilmesi ve bu halkalarda bir veya daha fazla sayıda ve farklı konumlarda hidrojen, halojen, alkil, alkoksi, amino, alkilamino, alkilmerkapto, nitro veya siyano grupları bağlanması sonucu meydana gelen tüm bileşikler.

• N-(1-(2-Feniletil)piperidin-4-il)karboksamid maddesinde R3, R4, R5, R6 ve R7 ile tanımlanan özellikler korunarak, piperidin halkasının 4-numaralı konumundaki karboksamid grubu yerine fenilamino, heterosiklik, aromatik, heteroaromatik gruplar, karbosiklik veya heterosiklik halkalarla kondanse olmuş aromatik grupların getirilmesi ve hu gruplara halojen, alkil, hidroksi, alkoksi siibstitüsyonu ile meydana gelen tüm bileşikler.

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}