B.K.K. 2017-10559 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

B.K.K. 2017-10559 Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında Karar

2017/10559 BAZI MADDELERİN 2313 SAYILI UYUŞTURUCU MADDELERİN MURAKABESİ HAKKINDA KANUN HÜKÜMLERİNE TABİ TUTULMASI HAKKINDA KARAR

Karar Sayısı: 2017/10559

17.08.2017 tarih ve 30157 sayılı R.G.

Ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının 28/6/2017 tarihli ve 2498 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nca 3/7/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

3/7/2017 TARİHLİ VE 2017/10559 SAYİLİ KARARNAMENİN EKİ

 

LİSTE

– l-(4-fluorophenyl)-2-(piperidin-l-yI)pentan-l-one adı ile bilinen l-(4-fluorophenyI)-2-(1 -piperidyl)pentan-1 -one;

– e l-acetyl-LSD/ALD-52 adlı ile bilinen (8Pβ)-l-acetyl-N,N-diethyl-6-methyl-9,10-didehydroergoline-8-carboxamide;

– 2C-TFM adı ile bilinen 2-[2,5-dimethoxy-4-(trifluoromethyl)phenyl]ethanamine;

– 3’,4’ -Methylenedioxy-alpha-methylPPP/MDMPP adı ile bilinen l-(3,4-Methylenedioxyphenyl)-2-methyl-2-pyrrolidinyl-I-propanone;

– 3,4-DMAR adı ile bilinen 3,4-dimeftyI-5-phenyl-l,3-oxazolidin-2-imine;

– 3,6-DMPM adı ile bilinen 3,6-dimethyl-2-phenyl-morpholine;

– 3F-Phenetrazine adı ile bilinen 3-ethyl-2-(3-fluorophenyl)morpholine;

– 3F-Phenmettazine adı ile bilinen 2-(3-fluorophenyl)-3-methylmorpholine;

– 3-MeO-PCMo adı ile bilinen 4-[l-(3-methoxyphenyl)cyclohexyl]morpholine:

– 5F-AB-FUPPYCA adı ile bilinen 2-[[l-(5-fluoropentyl)-5-(4-fluorophenyl)-l H-pyrazol-3-yl]formamido]-3-methylbutanamide;

– AB-CHMFUPPYCA adı ile bilinen N-(l-amino-3-methyl-l-oxobutan-2.yl)-l-(cyclohexylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-lH-pyrazole-5-carboxamide;

– Aflaqualone adı ile bilinen 6-amino-2-(fluoromethyl)-3-(2-methylphenyl)-3H-quinazolin-4-one;

– AL-allylescaline adı ile bilinen 4-allyIoxy-3,5-dimethoxy-phenethylamine;

– Benocyclidine adı ile bilinen 1-[ l-(l-benzothiophen-2-yl)cyclohexyl]piperidine;

– Bromantane adı ile bilinen N-(4-bromophenyl)adamantan-2-amine;

– DMAA adı ile bilinen 4-methylhexan-2-amine;

– EFLEA adı ile bilinen N-hydroxy-N-methyl-3,4-ethylenedioxyamphetamine;

– EG-2201 adı ile bilinen (9-(5-fluoropeniyl)-9H-carbazol-3-yl)(naphtalen-l-yl)methanone;

– Epirocaine adı ile bilinen [2-methyt-2-(propylamino)propyl]benzoate;

– HU-331 adı ile bilinen 3S.4R-p-benzoquinone-3-hydroxy-2-p-mentha-(l,8)-dien-3-yl-5-pentyl;

– Iso-phenmetrazine adı ile bilinen 5-methyl-2-phenyl-morpholine;

– Mebroqualone adı ile bilinen 3-(2-bromophenyl}-2-methylquinazolin-4(3H)-one;

– Methoxetamine bromlu türevi adı ile bilinen 2-(2-bromo,5-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)cyclohexanone;

– Methylmethaqualone adı ile bilinen 3-(2,4-dirnethylphenyl)-2-methylquinazolin-4(3H)-one;

– Methylmorphenate adı ile bilinen methyl 2-(morpholin-3-yl)-2-phenyiacetate;

– N-hydroxy MDA adı ile bilinen 3,4-Methylenedioxy-N-hydvoxyamphetamine;

– Nitracaine adı ile bilinen 3-(N,N-diethylamino)-2,2-dimethylpropyl 4-nitrobenzoate;

– N-methyl aminorex türevi adı ile bilinen 5-phenyl-2-amino-N-methyl-oxazoline;

– PDM-35 adı ile bilinen 3,5-dimethyl-2-phenylmorpholine;

– RH-34 adı ile bilinen 3-[2-(2-methoxybenzylamino)ethyl]-lH-quinazoline-2,4-dione;

– Tiletamine adı ile bilinen 2-ethylamino-2-(2-thienyl)cyclohexanone.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}