Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Ticaret Bakanlığından:19.10.2018 tarihli ve 30570 sayılı R.G.

MADDE 1 – 7/7/2018 tarihli ve 30471 1.Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğin Ek-1’inde yer alan tablonun AB007, AB008, AB009, AB010 ve AB031 kod numaralı tarife kontenjanlarına ilişkin satırlar ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“2018 yılı AB031 Kod No.’lu tarife kontenjanına ilişkin başvurular

GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 2018 yılına münhasıran AB031 tarife kontenjanı kod numaralı tarife kontenjanından faydalanabilmek için, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde Bakanlığa müracaat edilmesi gerekmektedir.”

MADDE 3 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

“Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Uygulanan Tarife Kontenjanları Listesi  

Tarife Kontenjanı Kod No

G.T.İ.P.

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Dönemi

Tahsisat Yapılacak Firma Türü

Tahsisat Yöntemi

Tahsisat Önceliği Bulunan Kurum ve Kuruluşlar

AB007 0405.10 Tereyağı

01.01-31.12

Ü,T,İ

TTY

0405.20.90.00.00 İçerdiği katı yağ oranı ağırlık itibariyle %75’den fazla fakat %80’den az olanlar
0405.90 Diğerleri
AB008 0406.30 Eritme peynirler (rendelenmemiş veya toz haline getirilmemiş)

01.01-31.12

Ü,T,İ

TTY

 
AB009 0406.90 Diğer peynirler

01.01-31.12

Ü,T,İ

TTY

 
AB010

0406.90

(0406.90.29.00.00, 0406.90.32.00.11, 0406.90.32.00.12, 0406.90.50.00.00, 0406.90.74.00.00, 0406.90.86.00.00, 0406.90.89.00.00[Yağsız sütten yapılmış olup, çok ince kıyılmış bitki ilave edilen Glarus otlu peyniri (Schabziger olarak bilinen) dışındakiler], 0406.90.92.00.00 [Butterkaese dışındakiler] hariç)

Diğer peynirler

01.01-31.12

Ü,T,İ

TTY

 
AB031 1003.90.00.00.12 Maltlık arpa

01.09-31.05

T

TTY

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}