Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:166)

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı:166)

AVRUPA BİRLİĞİ MENŞELİ BAZI TARIM ÜRÜNLERİ İTHALATINDA

TARİFE KONTENJANI UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 166

11.10.2018 tarihli ve 30562 sayılı R.G.

Ekli “Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 20/2/1930 tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun 16 nci, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun hükümleri gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 22/12/2006 tarihli ve 2006/11439 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Kararın 3 üncü maddesindeki tabloda yer alan 0202.20 gümrük tarife pozisyonlu ”Diğer kemikli parçalar” isimli maddelere ilişkin satırlar aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı

Tarife Kontenjanı Dönemi

Uyg. G.V.

(•/.)

0201.20

Diğer kemikli parçalar

5.000 ton

01.01-31.12

ii

0202.20

Diğer kemikli parçalar

0201.20

Diğer kemikli parçalar

14.100 ton

01.01-31.12

iii

0202.20

Diğer kemikli parçalar

                                                            ˮ

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}