AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

AKARYAKIT HARİCİNDE KALAN PETROL ÜRÜNLERİNİN YURT İÇİ VE YURT DIŞI KAYNAKLARDAN TEMİNİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan: 27.12.2019 tarih ve 30991
MADDE 1 – (1) 24/4/2013 tarihli ve 28627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Akaryakıt Haricinde Kalan Petrol Ürünlerinin Yurt İçi ve Yurt Dışı Kaynaklardan Teminine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğin EK 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2020 tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu Başkanı yürütür.
Tebliğin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
Tarihi
Sayısı
24/4/2013
28627
Tebliğde Değişiklik Yapan Tebliğlerin Yayımlandığı Resmî Gazete`nin
Tarihi
Sayısı
1-
29/6/2013
28692
2-
5/6/2014
29021
3-
28/12/2014
29219
4-
18/3/2015
29299
5-
31/12/2015
29579
6-
1/7/2016
29759
7-
31/12/2016
                      29935 (3. Mükerrer)
8-
10/3/2017
30003
9-
8/9/2017
30174
10-
22/2/2019
30694
 
 
Ek İçin; https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/12/20191227-20-1.pdf

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}