54065740-27.04.2020 Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü yazısı

54065740-27.04.2020 Ürün Güvenliği ve Denetim Genel Müdürlüğü yazısı

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
Sayı     :24545304-553.02
Konu   :Ek Süreye İlişkin Geçici Düzenleme
 
 
27.04.2020 / 54065740
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
 
İlgi      :21.04.2020 tarihli ve 1856 sayılı yazı.
İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğinden alınan ilgi`de kayıtlı yazıda, Covid-19 salgını nedeniyle Türk Standardları Enstitüsü (TSE) denetimindeki eşya için ibraz edilmesi talep edilen belgelerin temininde zorluklar yaşandığı belirtilmekte olup, konuya ilişkin olarak mevzuat dahilinde gerekli kolaylaştırmanın yapılması talep edilmektedir.
Bilindiği üzere, Covid-19 salgını nedeniyle ticaret hayatında yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçilmesini ve Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri kapsamında gerçekleştirilen denetimlerde özel sektörün ihtiyaç duyduğu ürünlerde bir noksanlık olmamasını teminen Bakanlığımız gerekli tedbirleri ivedilikle almaktadır.
Bu kapsamda, Covid-19 salgını nedeniyle belge temin etmekte zorluk yaşandığını ifade eden ithalatçı firmaların taleplerine ilişkin yapılan değerlendirme neticesinde, belge temini için verilen 120 günlük ek sürenin geçici olarak uzatılması uygun bulunmuştur. Denetimi devam eden başvurular da dahil olmak üzere ilgili tüm başvurularda belge temini için 120 gün olan ek süre geçici olarak 180 gün olarak değiştirilmiştir. Keyfiyet, 17.04.2020 tarihli yazımız ile TSE`ye iletilmiştir.
Bilgilerini rica ederim.
 
 
VEYSEL PARLAK
Bakan a.
Genel Müdür
 
Dağıtım:
Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine
Bursa Gümrük Müşaviri Derneğine
İstanbul Gümrük Müşaviri Derneğine
İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine
Mersin Gümrük Müşavirler Derneğine
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}