4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirl…

4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci Maddesinin (b) Bendi Kapsamındaki Uluslararası Taşımalara İlişkin Yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca Her Yıl Belirl…

4925 SAYILI KARAYOLU TAŞIMA KANUNUNUN 12 NCİ MADDESİNİN (B) BENDİ KAPSAMINDAKİ ULUSLARARASI TAŞIMALARA İLİŞKİN YETKİNİN, ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞINCA HER YIL BELİRLENECEK KOTA DÂHİLİNDE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ PLAKALI TAŞITLARA DA VERİLMESİNE İLİŞKİN KARAR

Karar Sayısı: 479

19.12.2018 tarih ve 30630 sayılı R.G.

4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanununun 12 nci maddesinin (b) bendi kapsamındaki uluslararası taşımalara ilişkin yetkinin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca her yıl belirlenecek kota dâhilinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti plakalı taşıtlara da verilmesine, anılan Kanunun 13 üncü maddesi gereğince karar verilmiştir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}