4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden …

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden …

23/9/2018 TARİHLİ VE 132 SAYILI CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Karar Sayısı: 132

24.09.2018 tarih ve 30545 sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, mezkûr Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

23 Eylül 2018

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alanlarının özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

 

Mal İsmi

Vergi Oranı

– Diğerleri  
 — Motor silindir hacmi 1600 cm3‘ü geçmeyenler  
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşmayanlar 45
  — Özel tüketim vergisi matrahı 70.000 TL’yi aşıp, 120.000 TL’yi aşmayanlar 50
  — Diğerleri 60
 — Motor silindir hacmi 1600 cm3′ü geçen fakat 2000 cm3′ü geçmeyenler  

  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW’ı geçip motor

silindir hacmi 1800 cm3‘ü geçmeyenler

 
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşmayanlar 45
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 85.000 TL’yi aşıp, 135.000 TL’yi aşmayanlar 50
   —- Diğerleri 60
  — Diğerleri  
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
   —- Diğerleri 110
 — Motor silindir hacmi 2000 cm3′ü geçenler  

  — Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 kW’ı geçip motor

silindir hacmi 2500 cm3′ü geçmeyenler

 
   —- Özel tüketim vergisi matrahı 170.000 TL’yi aşmayanlar 100
   —- Diğerleri 110
  — Diğerleri 160

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}