4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden …

4760 Sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa Ekli (II) Sayılı Listede Yer Alan Bazı Malların Özel Tüketim Vergisi Oranlarına Esas Özel Tüketim Vergisi Matrahlarının Yeniden …

12/8/2021 TARİHLİ VE 4373 SAYILI CUMHURBAŞKANI

KARARININ EKİ KARAR

Karar Sayısı: 4373

13.08.2021 tarihli ve 31567 sayılı R.G.

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden tespiti hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun 12 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- (1) 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listedeki 87.03 G.T.İ.P. numaralı mallardan “- Diğerleri” satırı altında yer alan bazı malların özel tüketim vergisi oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.

Mal İsmi Vergi Oranı (%) 
– Diğerleri– Motor silindir hacmi 1600 cm 3ü geçmeyenler— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL`yi aşmayanlar— Özel tüketim vergisi matrahı 92.000 TL`yi aşıp, 150.000 TL`yi aşmayanlar— Diğerleri– Motor silindir hacmi 1600 cm“ü geçen fakat 2000 cm3’ ü geçmeyenler— Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 kW`ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm 3ü geçmeyenler— Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL`yi aşmayanlar—- Özel tüketim vergisi matrahı 114.000 TL`yi aşıp. 170.000 TL`yi aşmayanlar—- Diğerleri  4550 80   4550 80

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}