4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 3517

4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar Sayısı 3517

4458 SAYILI GÜMRÜK KANUNUNUN BAZI MADDELERİNİN UYGULANMASI HAKKINDA KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

Karar Sayısı: 3517

06.02.2021 tarih ve 31387 sayılı R.G.

Ekli “4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulmasına, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 167 nci maddesi gereğince karar verilmiştir.

MADDE 1- 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karara aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali kapsamında gelen eşya

GEÇİCİ MADDE 4- (1) UEFA Şampiyonlar Ligi 2021 finali ve ilgili tüm etkinlikler kapsamında muafen serbest dolaşıma giren eşyanın satılması halinde gümrük vergileri aranmaz.”

MADDE 2- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Karar hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının YayımlandığıResmî Gazetenin
TarihiSayısı
7/10/200927369
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin YayımlandığıResmî Gazetenin
TarihiSayısı
13/7/201027640
8/4/201127899
20/8/201128031
11/1/201228170
8/3/201228227
8/11/201328815
18/8/201429092
18/10/201429149
25/7/201529425
13/10/201529501
9/1/201629588
1/9/201629818
31/12/201629935 (2. Mükerrer)
11/4/201830388
15/5/201930775
25/7/201930842
14/10/202031274
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}