31.12.2020 60298504 Birleşik Krallık STA

31.12.2020 60298504 Birleşik Krallık STA

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-20117910-163.99

Konu   :Birleşik Krallık STA

31.12.2020 / 60298504

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında 29 Aralık 2020 tarihinde imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması kapsamında tercihli ticarete konu olacak eşyaya ilişkin yapılacak İşlemlere Bakanlığımız Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğünün 30.12.2020 tarih ve 60221855 sayılı yazısında yer verilmiştir.

Mezkur yazı çerçevesinde, Birleşik Krallık STA kapsamındaki Birleşik Krallık çıkışlı ve menşeli eşya ithalatında uluslararası anlaşma kodunun “BİRLEŞİK KRALLIK (BK)” seçilmesi ve geçerli bir “Menşe Beyanı”nın (0842 doküman kodlu) gümrük idaresine ibraz edilmesi halinde eşyaya ilişkin olarak “Diğer ülkeler”e uygulanan kanuni vergi oranları üzerinden teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi, söz konusu yazıda yer verilen Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından bu tür işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygun ise teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem tesis edilmesi gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Gereği:                                                                      Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri            Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğine

                                                                                  Bursa Gümrük Müşavirler Derneğine

                                                                                  İzmir Gümrük Müşavirler Derneğine

                                                                                  Mersin Gümrük Müşavirleri Derneğine

                                                                                  İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneğine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}