31.03.2021 62855694 Uzlaşma Başvularının 62749502 Onay İle Elekrnotik İmza Düzenlemesine Kadar Kurumsal İnternet Üzerinden Yapılabileceği

31.03.2021 62855694 Uzlaşma Başvularının 62749502 Onay İle Elekrnotik İmza Düzenlemesine Kadar Kurumsal İnternet Üzerinden Yapılabileceği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-85593407-155.99-00062855694

Konu   :Uzlaşma Başvuruları

31.03.2021 / 62855694

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlık Makamından alınan 30.03.2021 tarihli ve 62749502 sayılı onay uyarınca uzlaşma başvurusunun elektronik imzalı olarak kabulüne ilişkin mevzuat ve sistem çalışmaları tamamlanıncaya kadar kurumsal internet sayfası üzerinden Gümrük Uzlaşma Yönetmeliğin 11`inci maddesi uyarınca 15 günlük süre içerisinde yapılmış başvuruların anılan süre aşılarak evrak kayıttan geçirilmesi/ taahhütlü olarak postaya verilmesi halinde de kabul edilmesi uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}