31.03.2020 53586733 Coronavirüs Tedbirleri kapsamında Menşe Şahadetnamesi Sonradan İbraz Süresinin 1 Şubat-1 Temmuz arası durdurulduğu

31.03.2020 53586733 Coronavirüs Tedbirleri kapsamında Menşe Şahadetnamesi Sonradan İbraz Süresinin 1 Şubat-1 Temmuz arası durdurulduğu

T.C.
TİCARET BAKANLIĞI
Gümrükler Genel Müdürlüğü
Sayı     :20117910-163.99
Konu   :Coronavirüs Tedbirleri–Menşe Şah.
 Sonradan İbraz Süresi
 
 
31.03.2020 / 53586733
DAĞITIM YERLERİNE
 
 
Bilindiği üzere, Gümrük Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesi gereğince, serbest dolaşıma giriş beyannamesinin tescili sırasında menşe şahadetnamesinin mevcut olmaması veya ibraz edilen menşe şahadetnamesinin şekil ve formalite noksanlığı ya da içerik itibarıyla yanlış veya eksik bilgi taşıması nedeniyle gümrük idaresince kabul edilmemesi hallerinde ithalat vergilerine isabet eden tutarın tahsil edilerek emanet hesabına alınması veya teminata bağlanması suretiyle usulüne uygun bir menşe şahadetnamesinin ibrazı için beyannamenin tescil tarihinden itibaren altı aylık süre verilmektedir.
Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, Çin’in Wuhan kentinde başlayarak tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak nitelendirilen Koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle menşe şahadetnamelerinin temini ve ibrazı konusunda güçlükler yaşandığı anlaşılmaktadır.
Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen salgın hastalık ile yaşanılan olumsuz durum Gümrük Yönetmeliğinin 31 inci maddesinde sayılan mücbir sebep olarak değerlendirilmiş olup mezkur Yönetmeliğinin 38/2 nci maddesinde bahsi geçen altı aylık süre, yükümlüler tarafından herhangi bir başvuruda bulunulmasına gerek olmaksızın 01.02.2020 tarihi ile 30.06.2020 tarihi arasında durdurulmuş olup söz konusu tarihler arasında geçen süre, altı aylık süre hesabında dikkate alınmayacak ve mezkur süre 01.07.2020 tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecektir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.
 
 
Mustafa GÜMÜŞ
Bakan a.
Genel Müdür
 
 
Dağıtım:
Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}