30.07.2020 56291702 Barkodlu numune poşetlerinin kullanımı ve dağıtımı ile kullanım kılavuzu

30.07.2020 56291702 Barkodlu numune poşetlerinin kullanımı ve dağıtımı ile kullanım kılavuzu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Sayı     :63721428-109

Konu   :Barkodlu Numune Poşetlerinin

             Kullanımı ve Dağıtımı Hk

30.07.2020 / 56291702

DAĞITIM YERLERİNE

Bağlantımız İstanbul Laboratuvar Müdürlüğünden alınan 29.07.2020 tarihli 56259329 sayılı yazı ve eki Barkodlu Numune Poşetleri Kullanım Kılavuzu ilişikte gönderilmiş olup, söz konusu yazıda özetle;

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 50429834 sayı ve 18.12.2019 tarihli yazılarında; 2012/32 sayılı Genelge eki Numune Alma Kılavuzunda yer alan numune alma işlemine yönelik ihtiyaçların alımı ve dağıtımı ile ilgili tüm işlemlerin tek elden yapılması için Laboratuvar Müdürlüklerinin yetkilendirildiği,

Gümrük Müdürlüklerinin talepleri çerçevesinde 07.04.2020 tarih ve 2020/132110 İKN’li Polimer Torba, Polimer Numune Kabı ve Cam Numune Kabı İhalesinin gerçekleştirildiği ve ihale yüklenicisi firmalar tarafından numune kapları/poşetlerinin dağıtım işlemlerine başlanacağının bilgisinin alındığı,

Dağıtımı yapılacak yeni numune poşetlerinin barkod sistemine uygun özellikte olduğu ve numunelerin türüne (sıvı, toz veya granül) göre cam veya polimer numune kaplarına alınıp, yeni barkodlu numune poşetlerine konularak ilgili Laboratuvara gönderileceği,

Üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler hariç olmak üzere Gümrük Yönetmeliği Madde 199/ç bendinde belirtildiği üzere ayrıca mavi güvenlik mührü kullanılmaya gerek duyulmayacağı, barkod numarasının aynı zamanda mühür no olarak ayırt edici olacağı,

Üretilen üç farklı ebattaki numune poşetlerine sığmayacak boyuttaki numuneler için ise mavi mühür bandının kullanılmasına devam edileceği,“ ifade edilmiştir.

Diğer taraftan, yeni barkodlu numune poşetlerinin kullanım şeklini ayrıntılı bir şekilde tarif eden Kullanım Kılavuzu ve uygulama videosuna; Bakanlığımız Eğitim Portalı https://eys.ticaret.gov.tr internet adresinden, sisteme giriş yapılarak Katalog Eğitimleri sekmesi Gümrük ve Dış Ticaret Eğitimleri bölümünden ulaşılabilecektir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

Yalçın ÖZDEN

Bölge Müdürü

EK: Üstyazı ve Kılavuz örn.

DAĞITIM:

Gereği:                                                                       Bilgi:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine   Gümrükler Genel Müdürlüğüne

Tüm Şube Müdürlüklerine                                          Personel Genel Müdürlüğüne

Tüm Bağlantı Gümrük Müdürlüklerine

Tüm Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüklerine

Tüm Laboratuvar Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}