30.04.2020 1259572 Covid-19 nedeni ile hayvan ve ürünlerinin ülkeye girişinde sağlık sertifikalarının renkli taratılarak 3 ay içinde aslının ibrazı

30.04.2020 1259572 Covid-19 nedeni ile hayvan ve ürünlerinin ülkeye girişinde sağlık sertifikalarının renkli taratılarak 3 ay içinde aslının ibrazı

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :10724253-325.11.02.01-E. 1259572                                                                      30.04.2020

Konu   : Orjinal Sertifika Değişikliğine Dair

Talimat

30.04.2020 / 1259572

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere, veteriner kontrollerine tabi hayvan ve ürünlerin ülkeye girişinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili mevzuat kapsamında ithalat aşamasında sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçı tarafından veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

Ancak, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen Covid-19 salgınına karşı alınan önlemler nedeniyle, söz konusu belge veya sertifikaların orijinallerinin sunulması aşamasında sorunlar yaşanmaktadır.

Bu nedenle, 30 Nisan 2020 tarih ve 31114 sayılı Resmi Gazete`de “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde Ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile “Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12)`de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2020/12)” yayımlanmıştır.

Söz konusu Yönetmelik ve tebliğ değişikliği ile 30 Temmuz 2020 tarihine kadar resmi otorite tarafından orijinal veteriner sağlık sertifikalarının renkli olarak taranmış halinin elektronik ortamda hayvansalurunithalat@tarimorman.gov.tr ve ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüğü veya yetkili il müdürlüğünün e-posta adresine gönderilmesi durumunda veteriner kontrollerine ilişkin işlemlerin tesis edilmesine imkan sağlamaktadır.

Bu kapsamda, veteriner kontrollerine tabi ürünlerin girişinde, sevkiyattan sorumlu kişi veya ithalatçıdan başvuru yaptığı tarihten itibaren üç ay içerisinde veteriner sağlık sertifikalarının orijinallerinin ilgili veteriner sınır kontrol noktası müdürlüklerine veya ithalata yetkili il müdürlüklerine sunulacağına dair ekte örneği yer alan taahhütname alınarak ilgili mevzuat değişikliğine uygun şekilde işlem tesis edilmesi hususunda gereğini rica ederim.

Harun SEÇKİN

Genel Müdür V

Ek       :Taahhütname (1 sayfa)

ORJİNAL VETERİNER SAĞLIK SERTİFİKASI TAAHHÜTNAMESİ

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞINA

……………………………………..Müdürlüğü

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu hükümlerine göre “Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan Ve Ürünlere Dair Yönetmelik” kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin “İthal Edilen Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ” ve “Hayvan ve Ürünlerin Ülkeye Girişinde ön Bildirim ve Veteriner Kontrollerine Dair Yönetmeliği”ne uygun olarak sunulması gereken orijinal Veteriner Sağlık Sertifikasını ithalat başvurusunun yapıldığı tarihten itibaren en geç üç (3) ay içerisinde Müdürlüğünüze sunacağımızı, aksi takdirde doğacak her türlü hukuki sorumluluğun tarafımıza ait olacağını bu belge ile kabul, beyan ve taahhüt ederiz. …../…./20….

İthalatçı Firma Kaşesi ve Yetkilisinin Adı, Soyadı ve İmzası:

Adres ve İletişim Bilgileri:

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}