30.03.2018 33161820 Konteyner ve Liman Takip Sisteminde geçici depolama yeri giriş kayıt işlemlerinin daha kolay yapılması

30.03.2018 33161820 Konteyner ve Liman Takip Sisteminde geçici depolama yeri giriş kayıt işlemlerinin daha kolay yapılması

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     :52856264-235

Konu   :Geçici Depolama Yeri Giriş

Kaydı-Konteyner ve Liman Takip

Sistemi

 

30.03.2018 / 33161820

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Konteyner ve Liman Takip Sistemi çalışmaları kapsamında; özet beyan kapsamı eşyanın (konteynerli/açık yük) geçici depolama yerine (GDY) kaydının daha kolay yapılmasına ilişkin olarak BİLGE Sisteminde düzenleme yapılmıştır.

Söz konusu düzenleme kapsamında, tüm limanlarda tahliye bilgisi alınan ve varış bildirimi işlemi tamamlanan özet beyan kapsamı eşya, sistem üzerinde geçici depolama yerlerine ilgili memurlarca aşağıdaki şekilde kaydedilebilecektir:

1- GDY’de görevli memurlarca BİLGE Sistemi/Özet Beyan TC modülüne giriş yapılır.

2- Söz konusu modülün “Ambar İşlemleri” sekmesinde yer alan “Giriş İşlemi Yapılabilecekler” sekmesi seçilir.

3- Açılan “Ambar Girişi Yapılabilecekler” ekranından GDY girişi yapılmak istenen eşyaya ilişkin özet beyanlar seçilir.

4- Bu aşamadan sonra ambar giriş ekranı açılır ve seçilen özet beyanın, özet beyanın tümü, bir kısmı veya taşıma senedinin bir kısmı seçilerek sistem üzerinde GDY girişi yapılır.

Konu ile ilgili olarak ekran görüntülerini içeren bir dosya ekte gönderilmekte olup liman işlemleri yapılan bağlantınız gümrük müdürlüklerine işlemlerin bu yönde tesis edilmesine yönelik gerekli talimatın verilmesini rica ederim.

 

e-imzalıdır

Rasim KUTLU

Bakan a.

Genel Müdür Yardımcısı

 

 

 

 

 

 

Ek: 1 adet dosya.

Dağıtım:

Batı Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Batı Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Doğu Marmara Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Kaçkar Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Akdeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}