29.11.2018 39346778 Tohumluk ihracatı eşya muayenesinde ön izin sertifika parti nosunun ambalaj üzerindeki parti no ile aynı olacağı ile gerektiğinde tohumluk kontrolörlerinden destek alınması

29.11.2018 39346778 Tohumluk ihracatı eşya muayenesinde ön izin sertifika parti nosunun ambalaj üzerindeki parti no ile aynı olacağı ile gerektiğinde tohumluk kontrolörlerinden destek alınması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.04

Konu   :Tohumluk İhracatı

 

 

29.11.2018 / 39346778

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İlgi: 09.10.2018 tarihli ve 37808399 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımız konusunda Tarım ve Orman Bakanlığından alınan ve bir örneği ilişikte gönderilen 27.11.2018 tarihli ve 3495148 sayılı yazıda; Bakanlıklarınca, tohumluk olmayan eşyanın “tohumluk” olarak ihraç edilmesini önlemek amacıyla 16.08.2018 tarihi itibariyle tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) “tohumluk sertifikası” şartının getirildiği; bu tür istismarları önlemek amacıyla gümrük müdürlüklerine yapılacak ihracat başvurularında, ihracat ön izin yazısı beraberinde tohumluk sertifikasının da dikkate alınmasına ilişkin ilgide kayıtlı yazımız ekinde dağıtımı yapılan 26.09.2018 tarihli ve 2774644 sayılı yazılarının uygulanmasında gümrük idarelerince bazı sorunlarla karşılaşıldığından bahisle, gümrük müdürlüklerine yapılan ihracat beyanlarında, tohumluk sertifikası üzerinde belirtilen “parti no” ile tohumluk ambalajı üzerinde yer alan tohumluk etiketindeki “parti no”nun uyuşup uyuşmadığının gümrük idaresince kontrolünün yeterli olduğu; yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşmazlık fark edilmesi veya beyan edilen eşyanın tohumluk olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, Bakanlıkları il müdürlüklerinde görevli “tohumluk kontrolörleri”nden söz konusu tohumluklar hakkında kontrol ve tespit için görevlendirme talep edilebileceği ifade edilmektedir.

Bilgilerini ve buna göre gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Ek: 1 yazı

 

 

Dağıtım:

Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

 

T.C.

TARIM VE ORMAN BAKANLIGI

Bitkisel Üretim Genel Müdürlügü

Sayı     :53231444-110.03.02.01-E.3495148

Konu   :Tohumluk Ihracatı

 

 

TİCARET BAKANLIĞINA

(Gümrükler Genel Müdürlüğü)

 

İlgi:     a) 26.09.2018 tarihli ve 2774644 sayılı yazımız.

b) 22.11.2018 tarihli ve 24308261-0 sayılı yazınız.

Bilindiği üzere Bakanlığımızca, tohumluk olmayan eşyanın “tohumluk” olarak ihraç edilmesini önemek amacıyla 16.08.2018 tarihi itibariyle tohumlukların ihracatında (sebze türleri hariç) “tohumluk sertifikası” şartı getirilmiştir.

Bu tür istismarları önlemek amacıyla; gümrük müdürlüklerinize yapılacak ihracat başvurularında, ihracat ön izin yazısı beraberinde tohumluk sertifikasının da dikkate alınması hususu ilgi (a) yazımızla Bakanlığınıza iletilmiştir.

Ancak ilgi (b) yazınızın incelenmesi neticesinde gümrük idarelerince yapılan uygulamalarda bazı sorunlarla karşılaşıldığı anlaşılmıştır.

Gümrük müdürlüklerinize yapılan ihracat beyanlarında; tohumluk sertifikası üzerinde belirtilen “parti no” ile tohumluk ambalajı üzerinde yer alan tohumluk etiketindeki “parti no”nun uyuşup uyuşmadığının gümrük idaresince kontrolü yeterlidir. Yapılan kontrollerde herhangi bir uyuşmazlık fark edilmesi veya beyan edilen eşyanın tohumluk olup olmadığı hususunda tereddüte düşülmesi halinde, Bakanlığımız il müdürlüklerinde görevli “tohumluk kontrolörleri”nden söz konusu tohumluklar hakkında kontrol ve tespit için görevlendirme alabilirsiniz.

Bilgilerinize arz ederim.

 

 

 

Fuat Fikret AKTAŞ

Bakan a.

Genel Müdür

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}