29.09.2017 28290215 Türkiye Singapur STA anlaşmasının 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği mezuat yayımına kadar teminatlı işlem yapılacağı

29.09.2017 28290215 Türkiye Singapur STA anlaşmasının 01.10.2017 tarihinde yürürlüğe gireceği mezuat yayımına kadar teminatlı işlem yapılacağı

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.02/SG

Konu   :Türkiye-Singapur Serbest Ticaret

Anlaşması

 

 

29.09.2017 / 28290215

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur arasında 14.11.2015 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6775 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan “Türkiye Cumhuriyeti ile Singapur Arasında Serbest Ticaret Anlaşması” 03.07.2017 tarihli ve 2017/10555 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranlarının, İthalat Rejim Kararına ek yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Anılan STA’nın Protokol 1’indeki “Menşeli Ürünler Kavramının Tanımı ve İdari İşbirliği Yöntemlerine İlişkin Protokol” hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan “Türkiye – Singapur Serbest Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” taslağı Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu STA’nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2017 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

– Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Singapur resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe beyanı) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

– Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması

gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

EK: Menşe Beyanı örneği.

 

DAĞITIM: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

Menşe Beyanı Metni

 

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlara uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak, dipnotların kopya edilmesine gerek yoktur.

 

Menşe Beyanı

 

The exporter of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin under Turkey–Singapore Free Trade Agreement.

 

………………………………………………………………………………………………….[1]

(Yer ve tarih)

 

……………………………………………………………………………………………….

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 [1] Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu bilgiler ihmal edilebilir.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}