29.09.2017 28289294 Türkiye Faroe Adaları STA anlaşmasının 01.10.2017 itibariyle yürürlüğe gireceği mevzuat yayımına kadar yapılacak işlemler

29.09.2017 28289294 Türkiye Faroe Adaları STA anlaşmasının 01.10.2017 itibariyle yürürlüğe gireceği mevzuat yayımına kadar yapılacak işlemler

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Sayı     :16934678-724.01.02/FO

Konu   :Türkiye – Faroe Adaları Serbest

Ticaret Anlaşması

 

29.09.2017 / 28289294

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

16 Aralık 2014 tarihinde imzalanan, 14.02.2017 tarihli ve 6782 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan, 29.05.2017 tarihli ve 2017/10411 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla ülkemiz ve Faroe Adaları (Faroe Adaları ile ilgili olarak Danimarka Krallığı) arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması yürürlüğe konulmuştur. Söz konusu Anlaşma 1 Ekim 2017 tarihinde uygulanmaya başlayacaktır.

Söz konusu Anlaşma kapsamında uygulanacak tercihli vergi oranlarının, İthalat Rejim Kararına ek yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararıyla 1 Ekim 2017 tarihi itibariyle Resmi Gazete’de yayımlanması beklenmektedir.

Anılan STA’nın II.10’uncu maddesinde yer alan “Menşe Kuralları ve İdari İşbirliğine” ilişkin maddenin hükümlerini mevzuatımıza aktarmak amacıyla hazırlanan “Pan Avrupa Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik” taslağı Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Başbakanlığa sevk edilmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu STA’nın yürürlüğe girdiği 1 Ekim 2017 tarihi ile söz konusu Anlaşmaya ek menşe kurallarının uygulanmasına ilişkin yukarıda atıfta bulunulan Yönetmeliğin yürürlüğe gireceği tarih arasında bağlantınız gümrük idarelerinden STA kapsamında tercihli düzenlemeden yararlanılarak ithalat gerçekleştirilmek istenmesi halinde;

– Anlaşmada öngörülen geçerli bir menşe ispat belgesi (Faroe Adaları resmi makamlarınca, ekte örneği yer alan belgeye uygun düzenlenmiş bir menşe ispat belgesi) ibraz edilirse eşyaya ilişkin kanuni vergi ile tercihli vergi arasındaki farkın teminat alınması suretiyle işlem tesis edilmesi,

– Yönetmeliğin yayımlanmasının ardından teminat alınmak suretiyle yapılan işlemlerin Yönetmeliğe uygunluğunun değerlendirilerek, uygunsa teminatın çözülmesi, uygun olmayan durumlarda ise irad kaydedilmesi yönünde işlem yapılması

gerekmektedir.

Bilgileri ile gereğini rica ederim.

Hasan KÖSEOĞLU

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

EK: Dolaşım Belgesi ve Menşe Beyanı belge örnekleri.

 

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

DOLAŞIM BELGESİ

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke) EUR.1   No A  000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

      arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

 

3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

          

5. Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

 

 

 

 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

 

 

7. Gözlemler

         

 

 

 

 

 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri; Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler(Litre, metreküp, v.s.)

 

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

11. GÜMRÜK VİZESİ

         

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

Form………………………………….….No        ………..

Gümrük İdaresi………………………………………………………..

Düzenleyen Ülke veya  Alan…………………………………….

……………………………………………………….

                                   (Yer  ve Tarih)

…………………….…………………………………

(İmza)

 

 

 

 

 

Mühür

 

 

 

 

 

 

12. İHRACATÇI BEYANI

      

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

 

 

……………………………………………………….

(Yer  ve Tarih)

..………………………………………………………

(İmza)

 

 

 

13. DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI: 14. KONTROLÜN SONUCU

Yapılan kontrol bu belgenin (*)

 

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

 

Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

 

 

 

……………………………………………………………………….

(Yer ve tarih)

 

 

 

Mühür

 

 

 

 

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

(Yer ve  tarih )

 

 

 

Mühür

 

 

 

 

(İmza)

 

________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

 

 

 

NOTLAR

 

  1. Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez.  Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke veya alanın gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

 

  1. Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkânsız kılmak üzere iptal edilmelidir.

 

  1. Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

 

 

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

1. İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)                         EUR.1                        No A            000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

arasındaki tercihli ticarette kullanılan belge için başvurudur

(ilgili ülkeler, ülke  grupları veya alanlarını yazınız.)

3. Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

4. Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

5. Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

 

 

 

 

6. Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

7. Gözlemler

         

 

 

 

 

 

 

 

8. Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, v.s.)

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İHRACATÇI BEYANI

 

 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

 

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ ();

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

 

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

 

Ederim.

 

 

 

………………………………………………………

(Yer ve tarih)

 

……………………………………………………..

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOLAŞIM BELGESİ

 

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)             EUR-MED         No A  000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

      arasındaki tercihli ticarette kullanılan belgedir.

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

 

3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

4.           Ürünlerin menşei sayılan ülke, ülkeler grubu veya alanlar

         

5.        Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

 

 

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

 

 

7.        Gözlemler

         

Cumulation applied with ………

(ülkenin/ülkelerin adları )

 

No cumulation applied.

(Uygun kısma X işareti koyunuz.)

 

 

8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri; Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

 

 

 

9. Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler(Litre, metreküp, v.s.)

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 

 

 

11.    GÜMRÜK VİZESİ

         

Onaylanan Beyan

İhraç Belgesi2

Form…………………………………………………………………… No………………..

Gümrük İdaresi…………………………………………..

Düzenleyen Ülke veya Alan………………………….

……………………………………………………….

(Yer  ve Tarih)

…………………….…………………………………

(İmza)

 

 

 

 

 

 

Mühür

 

12. İHRACATÇI BEYANI

 

Aşağıda imzası bulunan ben, yukarıda belirtilen eşyanın bu belgenin düzenlenmesi için gerekli olan koşullara uygun olduğunu beyan ederim.

 

……………………………………………………….

(Yer  ve Tarih)

..………………………………………………………

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

13.      DOĞRULUĞUN KONTROLÜ İSTEMI: 14.      KONTROLÜN SONUCU

Yapılan kontrol bu belgenin (*)

 

Belirtilen gümrük idaresince düzenlendiğini ve içerdiği bilgilerin doğru olduğunu göstermektedir.

 

Doğruluk ve kurallara uygunluk koşullarına cevap vermediğini göstermektedir. (Ekteki açıklamalara bakınız.)

 

Bu belgenin doğruluk ve kurallara uygunluğunun kontrolü talep edilir.

 

 

 

………………………………………………………………

(Yer ve tarih)

 

 

 

Mühür

 

 

 

………………………………………………………………………………….

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………

(Yer ve tarih )

 

 

 

Mühür

 

 

 

…………………………………………………………………………

(İmza)

 

________________________

(*) Uygun olan kutuya (X) işareti koyunuz.

 

 

 

NOTLAR

 

  • Belgeler, silinmeler veya birbiri üzerine yazılmış kelimeler ihtiva edemez. Değişiklikler doğru olmayan kayıtların üzerinin çizilmesi ve gerekli düzeltmelerin eklenmesi suretiyle yapılır. Böyle bir değişiklik, belgeyi düzenleyen kişi tarafından paraf edilmeli ve düzenlendiği ülke gümrük idaresi tarafından onaylanmalıdır.

 

  • Belgeye kaydedilen maddeler arasında boşluk bırakılmamalı ve her bir madde önüne bir sıra numarası konulmalıdır. Son maddenin hemen altına yatay bir çizgi çekilmelidir. Kullanılmayan yerler, sonradan bir eklemeyi imkânsız kılmak üzere iptal edilmelidir.

 

  • Eşya, ticari faaliyetlere uygun olarak ve teşhis edilmelerini sağlayacak yeterli ayrıntılarla tanımlanmalıdır.

 

DOLAŞIM BELGESİ İÇİN BAŞVURU FORMU

1.        İhracatçı (Adı, Açık adresi, Ülke)                   EUR-MED         No A   000.000

Bu formu doldurmadan önce arkadaki notları okuyunuz

2.    ………………………………………………………..

                                              ve

      …………………………………………………………

arasındaki tercihli ticarette kullanılan belge için başvurudur

(ilgili ülkeler, ülke grupları veya alanlarını yazınız.)

3.        Malın gönderildiği şahıs (Adı, Açık Adresi, Ülke) (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

4.       Ürünlerin menşei sayılan ülke, Ülkeler grubu veya alanlar

 

5.        Varış ülkesi ülkeler grubu veya alanı

      

 

 

 

 

 

 

6.        Taşımaya ilişkin bilgiler (Tercihe Bağlı)

         

 

 

 

 

 

 

7.        Gözlemler

         

Cumulation applied with ………..

(ülkenin/ülkelerin adları )

 

No cumulation applied.

(Uygun kısma X işareti koyunuz.)

 

 

8.        Sıra No; Kolilerin marka ve işaretleri, Sayı ve türleri 1; Eşyanın tanımı. 

         

 

 

 

 

9.  Brüt ağırlık (kg) veya diğer ölçüler (Litre, metreküp, vs.)

 

10.   Faturalar  (Tercihe Bağlı)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) Eşya ambalajlı değilse, yerine göre eşyaların sayısını veya “dökme” olduğunu belirtiniz.

İHRACATÇI BEYANI

 

 

Ben aşağıda imzası bulunan ve arka sayfada tanımlanan eşyaların ihracatçısı;

 

Eşyanın, ekli belgenin düzenlenmesini gerektiren koşullara uygun olduğunu BEYAN;

 

Eşyanın bu koşullara uygunluğunu sağlayan şartların aşağıda belirtildiği gibi geliştiğini İZAH;

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Aşağıdaki destekleyici belgeleri İBRAZ ();

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Yetkili mercilerin isteği üzerine, ekli belgenin düzenlenmesi için gerekli gördükleri her türlü destekleyici belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekirse, bu merciler tarafından hesaplarımın kontrolünü ve yukarıdaki eşyanın imalat işlemlerinin denetlenmesini kabul ettiğimi TAAHHÜT;

 

Bu eşya için ekli belgenin düzenlenmesi hususunda gereğini ARZ

 

Ederim.

 

 

 

………………………………………………………

(Yer ve tarih)

 

……………………………………………………..

(İmza)

 

 

 

 

 

 

 

 

EUR-MED menşe Beyanı Metni

 

 

Aşağıda metni verilen EUR-MED menşe beyanı, dipnotlarla uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe uyarlama

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki no: ……………. (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin ……………………………………. (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied 3

 

 

Faroece uyarlama

 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. …………. (1) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur …………………………………….(2)

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied 3

 

 

İngilizce uyarlama

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of  ……………………………………. preferential origin (2).

— Cumulation applied with……………. (Name of the country/countries)

— No cumulation applied (3)

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………(4)

(Yer ve Tarih)

 

………………………………………………………………………………………………………………………………..(5)

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

1 Menşe beyanı bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının yetki numarası, bu boşluğa yazılmalıdır. Menşe beyanı, bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığında, parantez içindeki kelimeler ihmal edilir veya bu bölüm boş bırakılır.

 Ürünlerin menşei belirtilir.

Gerektiğinde doldurulacak veya silinecektir.

4 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu veriler ihmal edilebilir.

5 İhracatçının imzalamasının gerekmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

 

menşe Beyanı Metni

 

Aşağıda metni verilen menşe beyanı, dipnotlarla uyumlu bir şekilde yapılmalıdır. Ancak dipnotlar kopya edilmemelidir.

 

Türkçe uyarlama

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki no: ……………………………………. (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin ……………………………………. (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder.

 

Faroece uyarlama

 

Ùtflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. ……………………………………. (1) ) váttar, at um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur ………………………… (2)

 

İngilizce uyarlama

 

The exporter of the products covered by this document (customs authorization no. ……………………………………. (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………………………………. preferential origin (2).

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

(Yer ve Tarih)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………4

(İhracatçının imzası ve beyanı imzalayan kişinin adı ve soyadı okunaklı şekilde yazılmalıdır.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Menşe beyanı bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapıldığında, onaylanmış ihracatçının yetki numarası, bu boşluğa yazılmalıdır. Menşe beyanı, bir onaylanmış ihracatçı tarafından yapılmadığında, parantez içindeki kelimeler ihmal edilir veya bu bölüm boş bırakılır.

2 Ürünlerin menşei belirtilir.

3 Belge üzerinde bilgi mevcutsa bu veriler ihmal edilebilir.

4 İhracatçının imzalamasının gerekmediği hallerde, imzadan muafiyet, imzalayanın isminden de muafiyet anlamına gelir.

 

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}