29.05.2020 54582523 Mükerrer resmi gazetede öğleden sonra yayımlanan İGV için BİLGE sisteminde tahakkuk çıkmayanların cezasız tahsil edilmesi

29.05.2020 54582523 Mükerrer resmi gazetede öğleden sonra yayımlanan İGV için BİLGE sisteminde tahakkuk çıkmayanların cezasız tahsil edilmesi

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.99

Konu   :2514 Saylı İthalat Rejimi Kararına

             Ek Kararın Uygulanması Hk

29.05.2020 / 54582523

DAĞITIM YERLERİNE

Bilindiği üzere 11.05.2020 tarihli 31124 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2514 karar sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararına ekli II sayılı listede yer alan ve ekli tablolarda gümrük tarife istatistik pozisyonları belirtilen (G.T.İ.P) ürünler için ilave gümrük vergisi (İGV) uygulaması getirilmiştir.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan, söz konusu Kararın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış olması ve yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olması nedeniyle, 11.05.2020 tarihinde İGV beyanı yapılmadan tescil edilmiş olan beyannamelerle alakalı yapılacak ek tahakkuk ve ceza uygulaması hususunda gümrük idarelerinde bazı tereddütler yaşandığı anlaşılmaktadır.

Bu çerçevede, 2514 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan İGV ile ilgili olarak, Kararın Resmi Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmış olması, söz konusu İGV tutarlarının BİLGE Sistemine de Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla eş zamanlı olarak tanımlanamamış olmasıdolayısıyla yükümlülerin söz konusu Karardan beyannamelerini tescil ederken haberdar olmamaları nedenleriyle, 11.05.2020 tarihinde tescil edilen ve BİLGE sistemi tarafından İGV hesaplanmamış olan beyannameler için söz konusu Karar uyarınca ek tahakkuk düzenlenmesi, ancak söz konusu ek tahakkuklarla alakalı olarak ayrıca cezai bir işlem yapılmaması; diğer taraftan, BİLGE sistemi tarafından İGV hesaplanmasına rağmen İGV beyan edilmeden tescil edildiği tespit edilen beyannameler için ise hem ek tahakkuk hem de cezai işlem yapılması uygun bulunmuştur.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}