28.09.2022 78592001 Görevde yükselme sınav duyurusu atama yapılacak birimler unvanlar sayılar dereceler şartlar ve konular 

28.09.2022 78592001 Görevde yükselme sınav duyurusu atama yapılacak birimler unvanlar sayılar dereceler şartlar ve konular 

TİCARET BAKANLIĞI

Personel Genel Müdürlüğü

Sayı     :E-90890211-902.03-00078592001

Konu   :Görevde Yükselme Sınavı

DAĞITIM YERLERİNE

Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği hükümleri uyarınca Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında açık bulunan Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Memur ve Şoför kadroları için görevde yükselme sınavı yapılması Bakanlık Makamınca uygun görülmüştür.

Görevde yükselme sınavı, sınava konu tüm kadrolar için Bakanlığımızca yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı yapılacaktır.

Atama yapılacak birimler ile kadroların teşkilatı, unvanı, derecesi ve sayısı, sınava girecek personelde aranacak şartlar, son başvuru tarihi, yazılı sınav tarihi ve yeri ile diğer hususlar aşağıda belirtilmiştir.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SONUCUNDA ATAMA YAPILACAK BİRİMLER İLE KADROLARIN TEŞKİLATI, UNVANI, DERECESİ VE SAYISI:

BirimiTeşkilatıKadro UnvanıDerecesiSayısı
İhracat Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü16
MerkezŞef38
İthalat Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü13
MerkezŞef33
 İç Ticaret Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü13
MerkezŞef32
MerkezŞef52
Gümrükler Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü15
MerkezŞef33
Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü17
MerkezŞef36
Uluslararası Hizmet Ticareti Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü13
MerkezŞef33
Serbest Bölgeler Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
MerkezŞef35
    Gümrükler Muhafaza Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü14
MerkezGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü11
MerkezBölge Amiri11
MerkezBölge Amiri21
MerkezKısım Amiri31
MerkezKısım Amiri52
MerkezŞef33
Tüketicinin Korunması ve PiyasaGözetimi Genel MüdürlüğüMerkezŞef34
Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü12
MerkezŞef32
Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü17
MerkezŞef36
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü14
MerkezŞef33
  Personel Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü19
MerkezŞube Müdürü31
MerkezŞef310
MerkezŞef53
Hukuk Hizmetleri Genel MüdürlüğüMerkezŞef35
Bilgi Teknolojileri Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü13
MerkezŞef32
 Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel MüdürlüğüMerkezŞube Müdürü15
MerkezŞef33
MerkezŞef52
 Rehberlik ve Teftiş BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü11
MerkezŞef32
MerkezŞef52
  Strateji Geliştirme BaşkanlığıMerkezŞube Müdürü13
MerkezŞube Müdürü31
MerkezŞef34
MerkezŞef53
Merkez BirimleriMerkezMemur510
              Gümrük ve Dış Ticaret Bölge MüdürlükleriTaşraGümrük Müdürü130
TaşraGümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü12
TaşraDış Ticaret İşlemleri Müdürü14
TaşraŞube Müdürü120
TaşraPersonel Müdürü15
TaşraHukuk Hizmetleri Müdürü113
TaşraHukuk Hizmetleri Müdürü35
 TaşraGümrükler Muhafaza KriminalLaboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü 1 1
TaşraGümrük Müdür Yardımcısı136
TaşraGümrük Müdür Yardımcısı38
TaşraBölge Amiri125
TaşraŞef (Dış Ticaret İşlemleriMüdürlüğü)36
TaşraŞef339
TaşraŞef510
TaşraKısım Amiri355
TaşraMemur520
TaşraŞoför510
DönerSermayeTasfiye İşletme Müdürü15
DönerSermayeİşletme Müdür Yardımcısı14
DönerSermayeŞef38
 Ticaret İl MüdürlükleriTaşraŞube Müdürü120
TaşraŞef315
TaşraMemur55
Serbest Bölge MüdürlükleriTaşraŞef38
TOPLAM525

Merkez ve taşra teşkilatı Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım AmiriMemur ve Şoför kadrolarına atanabilmek için;

I-                  GENEL ŞARTLAR:

1.                  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,

2.                  Bakanlıkta en az iki yıl fiilen çalışmış olmak,

3.                  Yapılan yazılı ve sözlü sınavda başarılı olmak,

4.                  İlan edilen kadro için bu şartı sağlayan personel bulunmaması durumu hariç olmak üzere, söz konusu kadrolara atanmak için belirlenen unvanlarda geçirilecek sürenin en az altı ayını Bakanlık birimlerinde geçirmiş olmak.

II-               ÖZEL ŞARTLAR:

1.                  MERKEZ TEŞKİLATI KADROLARI:

A)               Merkez Teşkilatı (İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ve Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şube Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında; çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim, kütüphaneci, grafiker, psikolog veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

B)                Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl veya istatistikçi, fizikçi ve matematikçi kadrolarının herhangi birinde en az beş yıl ya da programcı kadrosunda en az yedi yıl çalışmış olmak,

3)                 En az bir programlama dili bildiğini transkript ile belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı programcı sertifikasına sahip olmak.

C)               Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı, araştırmacı, savunma uzmanı ve sivil savunma uzmanı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya merkez teşkilatında;mimar,çözümleyici veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef veya ayniyat saymanı kadrosunda en az dört yıl ya da kısım amiri kadrosunda en az beş yıl ya da mütercim, diyetisyen veya programcı kadrosunda en az yedi yıl ya da muayene memuru veya tekniker kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

Ç) Merkez Teşkilatı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak.

D)               Merkez Teşkilatı Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

E)                Merkez Teşkilatı (İhracat Genel Müdürlüğü, İthalat Genel Müdürlüğü, İç Ticaret Genel Müdürlüğü, Gümrükler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü, Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü, Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, Personel Genel Müdürlüğü, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü, Destek Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı) Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

F)                Merkez Teşkilatı Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

3)                 Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak.

G)               Merkez Teşkilatı Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

2.                  TAŞRA TEŞKİLATI KADROLARI:

                        GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

A)               Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü ile Tasfiye İşletme Müdürü kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl çalışmış olmak.

B)                Dış Ticaret İşlemleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Dış ticaret işlemleri müdürlüğünde şef kadrosunda en az dört yıl veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak.

C)               Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl çalışmış olmak.

Ç) Personel Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gümrük müdür yardımcısı, işletme müdür yardımcısı, bölge amiri, uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl veya Personel Genel Müdürlüğü Şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak.

D)               Hukuk Hizmetleri Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Avukat kadrosunda en az sekiz yıl çalışmış olmak.

E)                Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 Üniversitelerin mühendislik fakültelerinden veya kimya lisans bölümünden mezun olmak,

2)                 Mühendis veya kimyager kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak,

3)                 Kriminal uzmanlık alanlarının birinde en az beş yıl çalışmış olmak ve kriminal uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

F)                Gümrük Müdür Yardımcısı ile İşletme Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl ya da muayene memuru kadrosunda en az beş yıl çalışmış olmak.

G)               Bölge Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Şef veya kısım amiri kadrosunda en az iki yıl çalışmış olmak.

H)               Şef (Döner Sermaye dahil) kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

I)                  Kısım Amiri kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, veri hazırlama ve kontrol işletmeni ve veznedar kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak,

3)                 Erkekler için en az 172 cm, kadınlar için ise en az 165 cm boyunda olmak.

İ) Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

J)                 Şoför kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2)                 Destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak,

3)                 (D) veya (DE) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

                        TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

A)               Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Uzman, eğitim uzmanı, APK uzmanı ve araştırmacı kadrolarının herhangi birinde en az iki yıl ya da mimar veya mühendis kadrosunda en az üç yıl ya da şef kadrosunda en az dört yıl çalışmış olmak.

B)                Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

C)               Memur kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Gemi adamı, şoför, koruma ve güvenlik görevlisi ve destek hizmetleri grubu kadrolarının herhangi birinde çalışmış olmak.

                        SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

A)               Şef kadrosuna atanabilmek için;

1)                 En az iki yıllık yükseköğrenim mezunu olmak,

2)                 Anbar memuru, bilgisayar işletmeni, icra memuru, memur, muhafaza memuru, satış memuru, tüketici hakem heyeti raportörü, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, veznedar ve raportör kadrolarının herhangi birinde veya unvan değişikliğine tabi kadrolarda, iki yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar için en az altı yıl, dört yıllık yükseköğrenim mezunları için en az dört yıl çalışmış olmak.

SINAVA MÜRACAAT:

Adaylar, sınav ilanında belirtilen görevde yükselme sınavı için belirlenen kadrolardan yalnızca bir unvan için başvuruda bulunabilirler.

Başvurular 30.09.2022 tarihinde başlayıp 10.10.2022 tarihi saat 17:00’de sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.

Sınava katılacak adayların başvurularını elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. Sınav başvuruları, başvuru tarihinde Bakanlığımızın web sitesinin “Duyurular” kısmında yayınlanacak olan adresten

T.C. kimlik numarası ve bilgisayar şifresi kullanılarak yapılacaktır. Ancak bilgisayar şifresi bulunmayan personel (şoför, hizmetli vb. kadrolarda görev yapanlar) ile aylıksız izinli olanlardan söz konusu adres aracılığıyla başvuruda bulunamayan adayların başvurularını dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan başvuruları Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Yazılı sınava katılmaya hak kazanan adaylar Bakanlığımızın web sitesinde ilan edilecektir.

Adayların, sınav başvuruları ile ilgili itiraz dilekçelerini, sınava katılmaya hak kazananların listesinin ilan edildiği tarihten itibaren 5 iş günü içerisinde dilekçe ile Birimlerine yapmaları, Birimlerin de yapılan itiraz başvurularını, itiraz başvurusunun yapıldığı günün sonunda EBYS üzerinden Personel Genel Müdürlüğüne göndermeleri gerekmektedir.

Sınava katılması uygun görülen adayların listeleri sınavı gerçekleştirecek olan Üniversiteye gönderilecek, sınava katılacak adaylar 24.10.2022-28.10.2022 tarihleri arasında tbgys.istanbul.edu.tr web sitesi üzerinden kredi/banka kartı vasıtasıyla 375,00-TL (ÜçyüzyetmişbeşTürkLirası) sınav katılım ücreti ödemesinde bulunacaktır. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecektir.

Sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ücret yatıran veya işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücret iade edilmeyecektir. Sınav katılım ücretlerinin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaylara ait olup, bu konuda adayların gerekli dikkat ve özeni göstermeleri gerekmektedir.

Aylıksız izinde bulunanlar dahil olmak üzere ilgili mevzuatı uyarınca verilen izinleri kullanmakta olan personelin sınava başvurmaları ve katılmaları mümkündür. Ancak, bir ceza kovuşturması sebebiyle hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri alınan personel başvuru yapamaz, sınava katılamaz.

YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Yazılı sınav, 26.11.2022 tarihinde saat 10.00’da aşağıda belirtilen illerde yapılacaktır. Sınav yerleri ve sınav salonları ilgili Üniversite tarafından hazırlanacak, sınav giriş belgeleri ise 21.11.2022-26.11.2022 tarihleri arasında adayların erişimine açılacaktır.

2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME SINAVI SINAV MERKEZLERİ VESINAV MERKEZLERİNE BAĞLI İLER
SıraSınav MerkeziSınav Merkezine Bağlı İller
1AnkaraKonya, Aksaray, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir,Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale
2İstanbulİstanbul
3EdirneKırklareli
4KocaeliSakarya, Bartın, Karabük, Zonguldak, Düzce, Bolu
5BursaBalıkesir, Kütahya, Yalova, Bilecik, Eskişehir
6İzmirManisa, Aydın, Muğla, Uşak, Afyonkarahisar, Denizli
7AntalyaIsparta, Burdur
8TekirdağÇanakkale
9SamsunOrdu, Sinop, Amasya, Tokat
10TrabzonErzincan, Artvin, Giresun, Rize, Gümüşhane, Bayburt
11IğdırErzurum, Ağrı, Kars, Ardahan
12VanHakkâri, Bitlis, Bingöl, Muş
13MalatyaSivas, Kahramanmaraş, Adıyaman, Tunceli, Elazığ
14GaziantepKilis, Şanlıurfa
15HatayOsmaniye
16MersinAdana, Karaman, Niğde
17Şırnak (Silopi)Diyarbakır, Siirt, Mardin, Batman

Adaylar, kadrolarının bulunduğu iller için belirlenen sınav merkezleri veya sınav merkezine bağlı bulunan iller esas alınarak sınava katılacaktır. Ancak kadrosunun bulunduğu birim dışında başka bir birimde geçici görevli olan ve sınav tarihi itibarıyla geçici görevi devam edecek olan adaylar durumlarını başvurudan sonra dilekçe ile belirteceklerdir.

Yazılı sınav konuları ekli listelerde gösterilmiştir.

Yazılı sınav İstanbul Üniversitesi ile yapılan protokol kapsamında anılan Üniversite tarafından gerçekleştirilecektir. Yazılı sınavda adaylara % 40 oranında ortak konulardan, % 60 oranında ise katılacağı birimin görev alanına giren özel konulardan soru yöneltilecektir.

SÖZLÜ SINAV:

Gümrük Müdürü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürü, Dış Ticaret İşlemleri Müdürü, Tasfiye İşletme Müdürü, Şube Müdürü, Personel Müdürü, Hukuk Hizmetleri Müdürü, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Laboratuvar Müdürü, Gümrük Müdür Yardımcısı, İşletme Müdür Yardımcısı, Bölge Amiri, Şef, Kısım Amiri, Memur ve Şoför kadroları için yapılacak sözlü sınavlarda adayların;

a)                  Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b)                 Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c)                  Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d)                 Genel kültür ve genel yetenek düzeyi,

e)                  Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

esas alınarak 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

SINAVLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Yapılacak yazılı sınavdan 100 tam puan üzerinden 60 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Yazılı sınavda sorulan soruların, Sınav Kurulu tarafından hatalı olduğunun tespit edilmesi veya yargı mercilerince iptal edilmesi durumunda bu sorular puanlamaya dâhil edilmez, bu sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır.

Yazılı sınavda başarılı olanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı aday ile son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınavda 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adaylar başarılı sayılır.

Başarı puanı yazılı ve sözlü sınav puanlarının aritmetik ortalaması esas alınarak tespit edilir.

DİĞER HUSUSLAR:

1.                  Merkez birimlerinde görev yapmak üzere merkez kadroları için açılan sınavlara, başvuru şartlarını taşıyan merkez ve taşra teşkilatı personeli,

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı veya döner sermaye işletmesi kadroları için açılan sınavlara, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Ticaret İl Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Ticaret İl Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

Serbest Bölge Müdürlüklerinde görev yapmak üzere taşra teşkilatı kadroları için açılan sınavlara, Serbest Bölge Müdürlüklerinde görevli personel ve merkez teşkilatı kadrolarında bulunan personel,

başvuru yapabilir.

Ancak ilan tarihi itibarıyla;

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinde görevli personel, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünün bu Müdürlük dışındaki birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılamaz.

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü personelinden Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinde görevli olmayanlar, Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü hariç Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerinin tüm birimleri için açılan görevde yükselme sınavlarına katılabilir.

Dış Ticaret İşlemleri Müdürü kadrosu için açılan sınava başvuran adayların, mülga Ekonomi Bakanlığı taşra teşkilatı, Ticaret Bakanlığı Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü bünyesinde ve/veya Dış Ticaret İşlemleri Şube Müdürlüklerinde, halihazırda Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmeliğin 24 üncü maddesinde sayılan Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüklerinin görevlerini yerine getirdikleri süreler de görevde yükselme sınavı açısından hizmet süresi hesabına katılır.

2.                  Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin Resmî Gazete’de yayımlandığı 18/04/1999 tarihinde iki yıllık yükseköğrenim mezunu olup görevde bulunanlar; diğer koşullara sahip oldukları takdirde, dört yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edileceğinden bu durumda olanların da başvuruları kabul edilecektir.

3.                  Gümrük muhafaza kaçakçılık ve istihbarat müdürü, bölge amiri ve kısım amiri sınavlarını kazanarak atamaya hak kazananlardan Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü devlet hastanelerinden görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, psikiyatrik bir hastalık, kişilik bozukluğu, nörolojik rahatsızlığı, şaşılık, körlük, gece körlüğü, renk körlüğü, işitme kaybı, topallık, kekemelik, kas veya iskelet sisteminde hareket kısıtlılığı ve benzeri engeller bulunmadığını belirten ve “Yurdun her yerinde görev yapabilir ve silah kullanabilir.” ibareli geçerli bir sağlık raporu bulunmayanların atamaları, söz konusu raporun ibrazı halinde gerçekleştirilir.

4.                  Adaylar sınava girebilmek için Sınav Giriş Belgesi ile Fotoğraflı ve Onaylı Kimlik Belgesi (fotoğraflı, soğuk damgalı ve T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, T.C. kimlik numaralı sürücü belgesi, süresi geçerli pasaport, Nüfus ve Vatandaşlık İşler Genel Müdürlüğü tarafından verilen fotoğraflı, imzalı mühürlü ve süresi geçerli Geçici Kimlik Belgesi) ibraz etmek zorundadır. Bunların dışındaki belgeler (T.C. kimlik numarasız sürücü belgesi, diğer mesleki kimlik kartları vb.) sınava giriş için geçerli kimlik belgesi olarak kabul edilmez. Belge kontrolleri ilgili sınav görevlilerince yapılacak olup eksik belgesi olanlar sınava alınmayacaktır.

5.                  Sınav tüm unvanlarda test usulünde yapılacak olup sınava katılacak adayların, sınav esnasında kullanacakları kalem, silgi, kalemtıraş vb. sarf malzemelerini yanında getirmeleri gerekmektedir.

Söz konusu sınav ilanının tüm personele (izinli, raporlu, geçici görevli vb. nedenlerle görevde bulunmayan personel de dâhil olmak üzere) duyurulması hususunda birim amirlerince gerekli özenin gösterilmesini arz/rica ederim.

Oğuzhan EFE

Bakan a.

Personel Genel Müdürü V.

Ek: Sınav Konuları

Dağıtım:

Tüm Merkez Teşkilatı

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

81 İl Valiliği (Ticaret İl Müdürlüğü)

Tüm Serbest Bölge Müdürlükleri

ORTAK SINAV KONULARI

Teşkilat / KadroTÜM MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI
1-ŞUBE MÜDÜRÜ/MÜDÜR
2- MÜDÜR YARDIMCISI / BÖLGE AMİRİ
3- ŞEF / KISIM AMİRİ
4- MEMUR/ŞOFÖR
SIRA NOSINAV KONULARI
1TC Anayasası (Genel Esaslar)
TC Anayasası (Temel hak ve ödevler)
TC Anayasası (Devletin Temel Organları)
2657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (1-212 maddeler)
35176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
46331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
55018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
64982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
72577 İdari Yargılama Usulü Kanunu
81 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
9Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
11Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi
12Türkçe Dil Bilgisi ve Yazım Kuralları
13Genel Kültür

(DIŞ TİCARET GRUBU)

Teşkilat / Kadro1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
İhracat Genel Müdürlüğü
*İthalat Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
*Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
*Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
15018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
26245 sayılı Harcırah Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu /KISIM – I (Genel Hükümler), BÖLÜM: 1 (Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri) BÖLÜM: 2 (Ödevler ve Sorumluluklar) BÖLÜM: 3 (Genel Haklar) BÖLÜM: 4 (Yasaklar) BÖLÜM 7 (Disiplin), KISIM -IV BÖLÜM: 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
53218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
67223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
75973 sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Buna İlişkin Uygulamaları
85986 sayılı E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
9İthalat Rejimi Kararı ve Eki Listeler
10İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
11Tarife Kontenjanları Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler ile Gözetim Uygulamaları
12Türkiye-AB Arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 7 No.lu Eki
131 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
145448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar
155449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar
162564 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
172635 Sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
18Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
19İhracat Yönetmeliği/İkinci Bölüm İhracat Şekilleri ve Esasları
20Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
233628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği (10.3.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete)
25“CE” İşareti Yönetmeliği
26Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
27Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik
282006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)/Tanımlar
292020/4 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
30Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
315447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Karar
32İhracatın Dönemsel ve Yıllık Gelişimi

(DIŞ TİCARET GRUBU)

Teşkilat / Kadro1-MERKEZ / ŞEF
*
İhracat Genel Müdürlüğü
*İthalat Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
*Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürlüğü
*Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü
*Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü
2-DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ MÜDÜRLÜĞÜ / ŞEF
3-SERBEST BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
15018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
26245 sayılı Harcırah Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
4657 sayılı Devlet Memurları Kanunu /KISIM – I (Genel Hükümler), BÖLÜM: 1 (Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri) BÖLÜM: 2 (Ödevler ve Sorumluluklar) BÖLÜM: 3 (Genel Haklar) BÖLÜM: 4 (Yasaklar) BÖLÜM 7 (Disiplin), KISIM -IV BÖLÜM: 5 (Çalışma Saatleri, İzinler)
53218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
67223 Sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
75973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar ve Buna İlişkin Uygulamaları
8E-İhracat Destekleri Hakkında Karar
9İthalat Rejimi Kararı ve Eki Listeler
10İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Karar
11Tarife Kontenjanları Uygulanması Hakkında Karar ve Tebliğler ile Gözetim Uygulamaları
12Türkiye-AB Arasında 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararının 7 No.lu Eki
131 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
145448 Sayılı Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması Ve Desteklenmesi Hakkında Karar
155449 Sayılı Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar
162564 Sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Destekleri Hakkında Karar
172635 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı
18Teknik Düzenlemeler Rejimi Kararı
19İhracat Yönetmeliği/İkinci Bölüm İhracat Şekilleri ve Esasları
20Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
21Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
22Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
233628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
24Serbest Bölgeler Uygulama Yönetmeliği (10.3.1993 tarih ve 21520 sayılı Resmi Gazete)
25“CE” İşareti Yönetmeliği
26Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği
27Ürünlerin Piyasa Gözetimi ve Denetimine Dair Çerçeve Yönetmelik
282006/12 Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat 2006/12)/Tanımlar
292020/4 sayılı İhtisas Serbest Bölgelerinde Sağlanacak Destekler Hakkında Karar Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi
30Ticarette Teknik Engeller Anlaşması
315447 Sayılı Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve
E-TURQUALITY (Bilişimin Yıldızları) Programı
Hakkında Karar
32İhracatın Dönemsel ve Yıllık Gelişimi

(İÇ TİCARET GRUBU)

Teşkilat / Kadro1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
*Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
2-TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
16102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
• Birinci Kitap;
– Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),
• İkinci Kitap;
– Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562)
25957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
36563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
46585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
65362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
71163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
84572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
9Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
10Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No:3)
11Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
12Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
13Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
14Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği
15Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
16Esnaf ve Sanatkarlarca Üretilen Mal ve Hizmetlerin Fiat Tarifeleri Hakkında Yönetmelik
17Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
18Kooperatifçilik Eğitimi Yönetmeliği
19Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
20Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
21Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik
22Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
23Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
24Esnaf ve Sanatkar Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarınına İlişkin Tebliğ
25Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatiflerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
26Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
27Kooperatifler ve Üst Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

(İÇ TİCARET GRUBU)

Teşkilat / Kadro1-MERKEZ / ŞEF
*
İç Ticaret Genel Müdürlüğü
*Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü
*Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü
2-TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
16102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU
• Birinci Kitap;
– Birinci Kısım, İkinci Kısım, Üçüncü Kısım, Dördüncü Kısım, Beşinci Kısım (Madde 1-88),
• İkinci Kitap;
– Dördüncü Kısım (Anonim Şirketler Madde 329-562)
25957 Sayılı Sebze Ve Meyveler İle Yeterli Arz Ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
36563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
46585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu
65362 Sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
71163 Sayılı Kooperatifler Kanunu
84572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun
96502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
10Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayicinin Ayrımına İlişkin Karar
11Esnaf ve Sanatkarlar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Kararı (No:3)
12Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantıları ve Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcileri veya Hükümet Komiserleri Yönetmeliği
13Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu Yönetmeliği
14Esnaf ve Sanatkarlar Sicili Yönetmeliği
15Ahilik Haftası Kutlamaları Yönetmeliği
16Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşlarınca Yapılacak Mesleki Eğitim Uygulamalarının
Düzenlenmesine Dair Yönetmelik
17Kooperatifçilik Proje Destek Yönetmeliği
18Kooperatif Bilgi Sistemi Yönetmeliği
19Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulundurulacak Bakanlık Temsilcisinin Nitelik ve Görevleri Hakkında Yönetmelik
20Kooperatif ve Üst Kuruluşlarının Denetimine Dair Yönetmelik
21Kooperatiflerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik
22İş Yeri Dışında Kurulan Sözleşmeler Yönetmeliği
23Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği
24Fiyat Etiketi Yönetmeliği
25Garanti Belgesi Yönetmeliği
26Satış Sonrası Hizmetler Yönetmeliği
27Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği
28Esnaf ve Sanatkarların Kayıt Olacakları Odaların Tespiti Hakkında Tebliğ
29Esnaf ve Sanatkar Odaları Arasında veya Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği Bünyesindeki Odalar Arasında Üye Kayıt Zorunluluğu Bakımından Çıkacak Anlaşmazlıkları Çözümlemek Üzere Oluşturulan Mutabakat Komitelerinin Çalışma Usul ve Esaslarınına İlişkin Tebliğ
30Bağımsız Denetime Tabi Olacak Tarım Satış Kooperatiflerinin Belirlenmesine Dair Tebliğ
31Kooperatifler ve Üst Kuruluşlarının Genel Kurul Toplantılarına Bakanlık Temsilcisi Görevlendirilmesi
İşlemlerinde Uyulması Gerekli Usul ve Esaslara İlişkin Tebliğ
32Kooperatifler ve Üst Kuruluşların Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçileri ile Bunların Eş ve Hısımlarının Bağdaşmayan Görevlerine İlişkin Tebliğ

(GÜMRÜK GRUBU)

Teşkilat / Kadro1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
*
Gümrükler Genel Müdürlüğü
*Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
*Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
2-GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 Sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
33218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
42976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
63065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
74760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
86183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
91567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 Sayılı Karar
104483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
113628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
12815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sa`nat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
135682 sayılı Pasaport Kanunu
147201 sayılı Tebligat Kanunu
154734 sayılı Kamu İhale Kanunu/İkinci Kısım-İhale Süreci
164735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu/Birinci Kısım-Genel Hükümler
174458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)                                                                                                                                                            
18Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
19Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
202012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
21Gümrük Yönetmeliği
22Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
231972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
24Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
25Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
26Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
27Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
28Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
295607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
305607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
31Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
32Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
335607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
34Adli Kolluk Yönetmeliği
35Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
36İhracat Mevzuatı-İhracat Rejim Kararı (95/7623)-İhracat Yönetmeliği-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
37İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
38Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ(İhracat 2005/2)
39Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
40Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
41Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
42Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
43Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
44Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
45Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
46Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
47Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
48Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
49Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
50Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
51Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
52Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
53Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
54Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
55Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
56İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)
57Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

(GÜMRÜK GRUBU)

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
*
Gümrükler Genel Müdürlüğü
*Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
*Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 Sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
33218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
42976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
52012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
65607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
73065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
84760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
96183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
104483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
11815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyat-ı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Karasuları Dahilinde İcrayı Sa`nat ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
125682 sayılı Pasaport Kanunu
137201 sayılı Tebligat Kanunu
144734 sayılı Kamu İhale Kanunu/İkinci Kısım-İhale Süreci
154735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu/Birinci Kısım-Genel Hükümler
164458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)                                                                                                                                                            
17Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
18Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
19Gümrük Yönetmeliği
20Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
211972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
22Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
23Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
24Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
25Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
265607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
273628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
28Adli Kolluk Yönetmeliği
29Ticaret Bakanlığı Zati Demirbaş Tabanca Satışına Dair Yönetmelik
30İhracat Mevzuatı
-İhracat Rejim Kararı (95/7623)
-İhracat Yönetmeliği
-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)
31İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
32Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
33Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
34Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
35Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
36Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
37Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
38Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
39Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
40Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
41Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
42Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
43Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
44Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
45Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
46Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
47Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
48Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi
49İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)
50Küresel ve Türkiye Ekonomisindeki Gelişmeler

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat/
Kadro
1-MERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
2-TAŞRA / PERSONEL MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İntibak Hükümleri,
24483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri
36245 sayılı Harcırah Kanunu
44734 sayılı Kamu İhale Kanunu
54735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
62577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
77201 sayılı Tebligat Kanunu
83628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
91 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
102 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
113 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
15Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
16Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
17Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
18Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
19Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
20Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
215434 sayılı Kanun (Geçici Madde.205)
22Yurtdışı Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat/
Kadro
MERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve İntibak Hükümleri
24483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat ile Devlet Memurları Hakkında Uygulanan Soruşturma İşlem ve Usulleri
36245 sayılı Harcırah Kanunu
44734 sayılı Kamu İhale Kanunu
54735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
62577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
77201 sayılı Tebligat Kanunu
83628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
91 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
102 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
113 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usullerine Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
12Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
14Yetiştirilmek Amacıyla Yurtdışına Gönderilecek Devlet Memurları Hakkında Yönetmelik
15Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
16Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik
17Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
18Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği
19Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
20Kurumlararası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği
215434 sayılı Kanun (Geçici Madde.205)
22Yurtdışı Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
23Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu ve ilgili Yönetmelik
24Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik

HUKUK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
22577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
35018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
46245 sayılı Harcırah Kanunu
57201 sayılı Tebligat Kanunu
6659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname
73628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
8Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
9Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
10Elektronik Tebligat Yönetmeliği
11Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yönetmeliği
12Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri hariç)
13Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
14Taşınır Mal Yönetmeliği
15Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16Vekalet Ücretlerinin Dağıtımına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
172020/1 sayılı Dava ve İcra Takipleri ile Bunlara Bağlı İş ve İşlemlerde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Genelge

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
25018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
44735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
51 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
6Algoritmalar
7Program Geliştirme (NET, HTML, JAVA)
8Veritabanı Programlama ve Yönetim (ms-sql, Oracle)
9Uygulama Güvenliği (SQL, Injection, XSS, Session Management, Broken Authentiacaiton, Security misconfiguration)
10Ağ Yönetimi
11Sistem Yönetimi (AD, IIS, e-Posta, Windows server, Unix)
12Bilgisayar ve Sunucu Donanımı
13Ofis Uygulamaları
14Bilgi Güvenliği Farkındalığı (Sistem Yöneticilerinin ve Uygulama Geliştiricilerin bilmesi gerekenler)
15Sosyal Mühendislik

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
25018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
44735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
56245 sayılı Harcırah Kanunu
61 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
7Devlet Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik
8Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği
9Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik
10Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
11Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
12Resmi Mühür Yönetmeliği

DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14734 sayılı Kamu İhale Kanunu
24735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
34857 sayılı İş Kanunu
46245 sayılı Harcırah Kanunu
54458 sayılı Gümrük Kanunu / Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
63996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve  Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
7Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11Taşınır Mal Yönetmeliği
12Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
135607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15Tasfiye Yönetmeliği
16Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
17Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi

DESTEK HİZMETLERİ, TASFİYE İŞLERİ VE DÖNER SERMAYE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
14734 sayılı Kamu İhale Kanunu
24735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
34857 sayılı İş Kanunu
46245 sayılı Harcırah Kanunu
54458 sayılı Gümrük Kanunu / Tasfiye Edilecek Eşyaya İlişkin İşlemler
63996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun ve  Kanunun Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
7Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
8Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
9Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
10Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11Taşınır Mal Yönetmeliği
12Yurtdışında Daimi Görevlere Atanacak Personel Hakkında Yönetmelik
135607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
14Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
15Tasfiye Yönetmeliği
16Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
17Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
27201 sayılı Tebligat Kanunu
33071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
44483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
52577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
65018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
76245 sayılı Harcırah Kanunu
86183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
94458 sayılı Gümrük Kanunu
105607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
116102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
125174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
131163 sayılı Kooperatifler Kanunu
145362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
156502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
163218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
175910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
181 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
19Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
214982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
223628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
235176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
24Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
27201 sayılı Tebligat Kanunu
33071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
44483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
52577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
65018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
76245 sayılı Harcırah Kanunu
86183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
94458 sayılı Gümrük Kanunu
105607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
116102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
125174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu
131163 sayılı Kooperatifler Kanunu
145362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanunu
156502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
163218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
175910 sayılı Türkiye İhracatçılar Meclisi İle İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun
181 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
19Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği
20Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
214982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve İlgili Yönetmelik
223628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve İlgili Yönetmelik
235176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmelik
24Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği
25Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ve Tebliğ

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞUBE MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
15018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
26245 sayılı Harcırah Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
44735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
52022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri
66085 sayılı Sayıştay Kanunu
7Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
8Taşınır Mal Yönetmeliği
9Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Hariç)
10Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Teşkilat / KadroMERKEZ / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
15018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
26245 sayılı Harcırah Kanunu
34734 sayılı Kamu İhale Kanunu
44735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
52022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ve Ekleri
6Kamu İdarelerince Hazırlanacak Stratejik Planlar ve Performans Programları İle Faaliyet Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
7Taşınır Mal Yönetmeliği
8Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği (Ekleri Hariç)
9Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / GÜMRÜK MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 Sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
33218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
42976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
63065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
74760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
86183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
91567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında Kanun ve 32 sayılı Karar
10815 sayılı Türkiye Sahillerinde Nakliyatı Bahriye (Kabotaj) ve Limanlarla Kara Suları Dâhilinde İcrayı San’at ve Ticaret Hakkında Kanun ve Gümrük Gözetimine İlişkin Tebliğ
114458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)                                                                                                                                                             
12Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
13Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
142012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
15Gümrük Yönetmeliği
16Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
171972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
18Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
19Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
20Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
21Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
22Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
235607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
245607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
25Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
26Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
27İhracat Mevzuatı-İhracat Rejim Kararı (95/7623)-İhracat Yönetmeliği-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
28İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
29Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
-İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ(İhracat 2005/2)
30Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
31Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
32Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
33Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
34Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
35Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
36Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
37Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
38Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
39Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
40Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
41Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
42Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
43Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
44Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
45İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroMERKEZ VE TAŞRA / GÜMRÜK MUHAFAZA KAÇAKÇILIK VE İSTİHBARAT MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu
25607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
34483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
43628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
55237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
65271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
72313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
85682 sayılı Pasaport Kanunu
97201 sayılı Tebligat Kanunu
10Gümrük Yönetmeliği
11Tasfiye Yönetmeliği
125607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
135607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
145607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16Adli Kolluk Yönetmeliği
17Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20Suç Eşyası Yönetmeliği
21Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroDÖNER SERMAYE / TASFİYE İŞLETME MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
24734 sayılı Kamu İhale Kanunu
34735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
45607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat
56183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsili Usulü Hakkında Kanun
66245 sayılı Harcırah Kanunu
75607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10Tasfiye Yönetmeliği
11Taşınır Mal Yönetmeliği
12Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
13Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) Seri No 1
14Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
15Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
16Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

 GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / HUKUK HİZMETLERİ MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
1Türkiye Cumhuriyeti Anayasası
2İdare Hukuku
3657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
41163 sayılı Kooperatifler Kanunu
52004 sayılı İcra ve İflas Kanunu
62577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
73218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
83628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
94458 sayılı Gümrük Kanunu
104483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
114721 sayılı Türk Medeni Kanunu
125237 sayılı Türk Ceza Kanunu
135271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu
145326 sayılı Kabahatler Kanunu
155362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
165607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
176098 sayılı Türk Borçlar Kanunu
186100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu
196102 sayılı Türk Ticaret Kanunu
206502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun
217223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu
221 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
23Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / GÜMRÜKLER MUHAFAZA KRİMİNAL LABORATUVAR MÜDÜRLÜĞÜ
LABORATUVAR MÜDÜRÜ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
35607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
42863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun Birinci, Üçüncü ve Altıncı Bölümleri
56754 Sayılı Bilirkişilik Kanunu
66331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu
74483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
83628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
94982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
102313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
112313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik
12 3298 Sayılı Uyuşturucu Maddeler İle İlgili Kanun
135237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
145271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
156136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun
164458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
17Gümrük Yönetmeliği
18Gümrük Laboratuvarlarının Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik
19Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği
20Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
21Kenevir Yetiştiriciliği Ve Kontrolü Hakkında Yönetmelik
22Haşhaşın Ekimi, Kontrolu, Toplanması,Değerlendirilmesi, İmhası, Satınalınması, Satılması, İhracı Ve İthali Hakkında Yönetmelik
23Adli Kolluk Yönetmeliği
24Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
25Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
26Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik İncelemeler ve Fizik Kimliğin Tespiti Hakkında Yönetmelik
27Uyuşturucu Maddelerin Uyuşturucu Madde Arama Köpeği Eğitimi Ve Bilimsel Araştırmalarda Kullanılmasına Dair Yönetmelik
28Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Yönetmelik
29Suç Eşyası Yönetmeliği
30Türk Gümrük Tarife Cetveli ve İzahnamesi
31Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / GÜMRÜK MÜDÜR YARDIMCISI
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 Sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
33218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
42976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
63065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
74760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
86183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
94458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)                                                                                                                                                             
10Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
11Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
122012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
13Gümrük Yönetmeliği
14Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
151972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
17Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
18Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
19Pan Avrupa Akdeniz Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
20Batı Balkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik
215607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
225607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre El Konulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
23Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
24Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
25İhracat Mevzuatı-İhracat Rejim Kararı (95/7623)-İhracat Yönetmeliği-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)-Bedelsiz İhracata İlişkin Tebliğ (İhracat: 2008/12)-Çift Kullanımlı ve Hassas Maddelerin İhracatının Kontrolüne İlişkin Tebliğ (İhracat: 2003/12)-İhraci Yasak ve Ön İzne Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 96/31)-Türkiye’de İkamet Etmeyenlere Özel Fatura İle Yapılan Satışlar Hakkında Tebliğ (İhracat: 2003/3)-İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (İhracat: 2006/7)-İhracat ve Diğer Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç İstisnası Uygulama Genel Tebliği
26İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
27Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
-Dahilde İşleme Tebliği (İhracat:2006/12)
28Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
-Hariçte İşleme Rejimi Tebliği (İhracat:2007/5)
29Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
30Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
31Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
32Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
33Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
34Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
35Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
36Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
37Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
38Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
39Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
40Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
41Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği Tebliği ( 10.09.2020, 31240 RG)
42Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
43İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroDÖNER SERMAYE / İŞLETME MÜDÜR YARDIMCISI
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
24734 sayılı Kamu İhale Kanunu
34735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
45607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve ilgili mevzuat
56183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
66245 sayılı Harcırah Kanunu
75607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10Tasfiye Yönetmeliği
11Tasfiye Genel Tebliği (Kaçak Eşya ve Kaçak Eşya Naklinde Kullanılan Taşıtlara İlişkin İşlemler) Seri No 1
12Taşınır Mal Yönetmeliği
13Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
14Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
15Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
16Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroMERKEZ VE TAŞRA / BÖLGE AMİRİ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu
25607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
34483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
43628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
55237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
65271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
72313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
85682 sayılı Pasaport Kanunu
97201 sayılı Tebligat Kanunu
10Gümrük Yönetmeliği
11Tasfiye Yönetmeliği
125607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
135607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
145607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16Adli Kolluk Yönetmeliği
17Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20Suç Eşyası Yönetmeliği
21Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 Sayılı Gümrük Kanunu
2474 Sayılı Gümrük Giriş Tarife Cetveli Hakkında Kanun
33218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu
42976 Sayılı Dış Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun
55607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
63065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu
74760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu
86183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun
94458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Karar (2009/15481 sayılı BKK)                                                                                                                                                            
10Türkiye İle Avrupa Topluluğu Arasında Oluşturulan Gümrük Birliği’nin Uygulanmasına İlişkin Esaslar Hakkında  2006/10895 Sayılı Karar
11Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar (2016/8478)
122012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar
13Gümrük Yönetmeliği
14Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği
151972 Konteynerlerle İlgili Gümrük Sözleşmesi’nin ve Geçici İthalat Sözleşmesi’nin Konteynerlerle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
16Gümrük Uzlaşma Yönetmeliği
17Gümrüksüz Satış Mağazaları Yönetmeliği
18Sonradan Kontrol ve Riskli İşlemlerin Kontrolü Yönetmeliği
19Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
20İhracat Mevzuatı
-İhracat Rejim Kararı (95/7623)
-İhracat Yönetmeliği
-Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu Hakkında Karar  (88/13384)
21İthalat Mevzuatı
-İthalat Rejimi Kararı (Karar Sayısı: 3350)
-İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun
22Dahilde İşleme Rejimi Mevzuatı
-Dahilde İşleme Rejimi Kararı (2005/8391)
23Hariçte İşleme Rejimi Mevzuatı
-Hariçte İşleme Rejimi Kararı (2007/11864)
24Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No:4)
25Onaylanmış Kişi Statüsüne İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
26Gümrük Genel Tebliği (Serbest Dolaşıma Giriş)(Seri No: 15 )/ Boru Hatları veya Elektrik Telleri ile Taşınan Eşya
27Gümrük Genel Tebliği (Hariçte İşleme-Geçici İhracat) (Seri No: 1)
28Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) (Seri No: 2)
29Posta ve Hızlı Kargo Yoluyla Taşınan Eşyanın Gümrük İşlemlerine İlişkin Tebliğ (Seri No: 1)
30Gümrük Genel Tebliği (Varış öncesi Gümrük İşlemleri)(Seri No:1)
31Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No:1)
32Gümrük Genel Tebliği (Nihai Kullanım) (Seri No:1)
33Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Seri No:1)
34Gümrük Genel Tebliği (Geçici İthalat) (Seri No:4)
35Gümrük Genel Tebliği (Gümrük Kontrolü Altında İşleme) (Seri no: 2)
36Gümrük Genel Tebliği (Tarife) (Seri No:14)
37İstatistik Pozisyonlarına Bölünmüş Türk Gümrük Tarife Cetveli (2022 yılı tarife cetveli)

GÜMRÜKLER MUHAFAZA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroMERKEZ VE TAŞRA / KISIM AMİRİ
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu
25607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu
34483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
43628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
55237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun Birinci Kitabı ile İkinci Kitabın Dördüncü Kısmı
65271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun Birinci ve İkinci Kitapları
72313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun
85682 sayılı Pasaport Kanunu
97201 sayılı Tebligat Kanunu
10Gümrük Yönetmeliği
11Tasfiye Yönetmeliği
125607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre İkramiye Ödenmesi Hakkında Yönetmelik
135607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
145607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Akaryakıtın Teslimi, Muhafazası, Tasfiyesi ve Yapılan Masraflara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
15Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
16Adli Kolluk Yönetmeliği
17Adli ve Önleme Aramaları Yönetmeliği
18Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği
19Kontrollü Teslimat Uygulaması Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik
20Suç Eşyası Yönetmeliği
21Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sınır Kapılarında Güvenliğin Sağlanması, Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik
22Türkiye Limanları ve İskeleleri Arasında Deniz Taşıtlarıyla Yapılan Taşıma ile Yükleme ve Boşaltmalarda Gümrük Gözetim ve Kontrolü Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğ (07.06.2013 tarihli RG)
23Yatlara İlişkin Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri Seri No: 9)
24Gümrük Genel Tebliği (TIR İşlemleri) (Seri No: 1)
25Nakit Kontrolleri Genelgesi (2016/1, 2017/1)
26Gümrük Muhafaza Hizmetleri Yönergesi

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroDÖNER SERMAYE / ŞEF
SIRA NOSINAV KONULARI
14458 sayılı Gümrük Kanunu ve Yönetmeliği
24734 sayılı Kamu İhale Kanunu
34735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
45607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve İlgili Mevzuat
56183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
66245 sayılı Harcırah Kanunu
75607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Göre Elkonulan Eşya ve Alıkonulan Taşıtlara İlişkin Uygulama Yönetmeliği
8Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
9Muhasebe Yetkilisi Mutemetlerinin Görevlendirilmeleri, Yetkileri, Denetimi ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
10Tasfiye Yönetmeliği ve İlgili Mevzuat
11Taşınır Mal Yönetmeliği
12Ticaret Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği ile 2022 Yılı Döner Sermaye Bütçesi
13Ön Ödeme Usul ve Esasları Hakkında Genel Tebliğ
14Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Genel Tebliğ
15Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No:1)

MERKEZ BİRİMLERİ
GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ
TİCARET İL MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroMERKEZ VE TAŞRA / MEMUR
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu
22577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu
37201 sayılı Tebligat Kanunu
45018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
53628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ve ilgili Yönetmelik
66245 sayılı Harcırah Kanunu
74483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
83071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
91 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Onaltıncı Bölüm)
10Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Usûl ve Esasları Hakkında Yönetmelik
11Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
12Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
13Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
14Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
15Ulusal Güvenlik
16Genel Kültür
17Türkçe Dil Bilgisi

GÜMRÜK VE DIŞ TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

Teşkilat / KadroTAŞRA / ŞOFÖR
SIRA NOSINAV KONULARI
1657 sayılı Devlet Memurları Kanunu (99-145. maddeler arası)
22918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu
3237 sayılı Taşıt Kanunu
46245 sayılı Harcırah Kanunu
57201 sayılı Tebligat Kanunu
66331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu
7Karayolları Trafik Yönetmeliği
8Trafik İşaretleri Hakkında Yönetmelik
9Ticaret Bakanlığı Disiplin Amirleri Yönetmeliği
10Ticaret Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
11Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Hakkında Yönetmelik
12Atatürk İlkeleri ve Inkılap Tarihi
13Genel Kültür
div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}