28.07.2017 26905936 Yabancı Plakalı Taşıtların taşıt üstü (supalan) taleplerinin boşaltma yerine en yakın gümrük idaresince yapılabileceği

28.07.2017 26905936 Yabancı Plakalı Taşıtların taşıt üstü (supalan) taleplerinin boşaltma yerine en yakın gümrük idaresince yapılabileceği

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :44873033-120.01.05

Konu   :Yabancı Plakalı Taşıtlar

 

 

 

28.07.2017 / 26905936

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :21.03.2013 tarih ve 05706 sayılı yazımız.

Bilindiği üzere 31.12.2010 tarihli 5.Mükerrer 27802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliğinin (TIR İşlemleri) 53 üncü maddesinde, “Gümrük işlemleri tamamlanarak serbest dolaşıma giren eşyanın, taşıma belgelerinde yazılı yurt içindeki boşaltma yerlerine kadar aynı yabancı plakalı taşıtla taşınması mümkündür.” hükmünü amirdir.

Konuya ilişkin olarak ilgide kayıtlı yazımızda 11.07.2002 tarihli 24812 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 16 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Tam Beyanlı Yaygın Basitleştirilmiş Usul) kapsamında taşıt üstü işlem gören serbest dolaşıma giriş beyannamelerine ilişkin eşyanın, herhangi bir antrepoya ve geçici depolama yerine boşaltılmaksızın, aynı yabancı plakalı taşıtlarla taşıma belgesinde yazan boşaltma yerine taşınmasının mümkün bulunduğu, ancak; yabancı plakalı araçla gelip antrepolara ve geçici depolama yerlerine boşaltılarak serbest dolaşıma girmiş eşyanın, yine aynı yabancı plakalı araca yüklenip taşıma belgesindeki taşıma yerine taşınmasının mümkün olmadığı talimatlandırılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden duyumlardan yabancı plakalı taşıtların taşıma belgelerinde varış yeri olarak Doğubayazıt/Van, Doğubayazıt/Erzurum vb. olacak şekilde giriş gümrüğü ve boşaltmanın yapılacağı yer olmak üzere iki yerin yazıldığı; 16 Seri No.lu Tebliğ kapsamında taşıt üstü işlem gören eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin ilgide kayıtlı yazımız çerçevesinde giriş gümrüğünde yapıldıktan sonra aynı yabancı plakalı araçla boşaltma yerine kadar sevkinin gerçekleştirildiği bunun da yerli taşıma firmaları arasında yabancı plakalı araçların dahili taşıma yaptıkları yönünde algı ve sızlanmalara neden olduğu anlaşılmaktadır.

Bu itibarla, bu gibi şikayetlerin önüne geçilmesini teminen yabancı plakalı araç ile taşınan 16 seri No.lu Tebliğ kapsamında taşıt üstü işlem gören eşyanın serbest dolaşıma giriş işlemlerinin; taşıma belgesinde yazılı boşaltma yapılacak yere mesafe olarak en yakın gümrük idaresince; boşaltma yerine yaklaşık aynı uzaklıkta birden fazla gümrük idaresi olması durumunda ise bu idarelerden biri tarafından gerçekleştirilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müd.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}