28.02.2019 42099404 Araç ithalatında imal yılı uygulamasının bir sefere mahsus olmak üzere 30.4.2019 tarihine ertelenmesi koşulu

28.02.2019 42099404 Araç ithalatında imal yılı uygulamasının bir sefere mahsus olmak üzere 30.4.2019 tarihine ertelenmesi koşulu

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :20117910-111.01

Konu   :İmal Yılı Uygulamasında Araç

İthalatı

 

28.02.2019 / 42099404

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

İthalat Genel Müdürlüğünden alınan 27.02.2019 tarihli ve 0042066604 sayılı yazı ilişikte gönderilmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

Ek: 1 adet yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

 

 

 

 

 

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

İthalat Genel Müdürlüğü

Sayı     :59335903-501.02

Konu   :İmal Yılı Uygulamasında Araç

İthalatı

 

 

27.02.2019 / 42066604

GÜMRÜKLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

İlgi      :24.11.2018 tarihli ve 39168193 sayılı yazımız.

Malûmları olduğu üzere ilgi’de kayıtlı yazımız ile 8429.51; 8429.52; 8429.59 gümrük tarife pozisyonlarında yer alan iş makinelerinden 2018 yılında üretilenlerin 31.12.2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilmiş olması ve bu hususun uluslar arası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilmesi kaydıyla 28/02/2019 tarihine kadar gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithaline izin verilmesi uygun görülmüştür.

Türkiye İş Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Birliğinden alınan 24/01/2019 ve 07/02/2019 tarihli yazılarda; sektörde iç pazar satış rakamlarında daralma meydana geldiği ve bu daralmanın 2019 yılı içerisinde bir süre daha devam edebileceği belirtilerek 2018 yılında imal edilmiş iş makinelerinin 28 Şubat tarihinde son bulacak ithalat izin süresinin uzatılmasının talep edilmesi üzerine yapılan değerlendirmeler çerçevesinde, 8429.51, 8429.52, 8429.59 gümrük tarife pozisyonunda yer alan iş makinelerinden 2018 yılında üretilen ve 31.12.2018 tarihine kadar ihraç ülkesinden Türkiye’ye sevk edilen bu hususun uluslar arası geçerliliği olan bir yükleme senedi ile tevsik edilenlerinin gümrük giriş beyannamelerinin tescil edilerek ithal edilme süresinin bir defaya mahsus olmak üzere, 30/04/2019 tarihine kadar uzatılması mer’i İthalat Rejimi Kararı’nın 2 ve 7 nci maddelerine istinaden uygun görülmüştür.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Ahmet Erkan ÇETİNKAYIŞ

Genel Müdür V.

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}