27.12.2018 40224599 Karayoluyla AB ye yapılacak yaş sebze meyve ihracatlarında ön bildirim TRACES 1 Ocak 2019 itibaren

27.12.2018 40224599 Karayoluyla AB ye yapılacak yaş sebze meyve ihracatlarında ön bildirim TRACES 1 Ocak 2019 itibaren

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :52707093-140.99

Konu   :Karayoluyla AB’ye Yapılacak Yaş

Sebze Meyve İhracatlarında Ön

Bildirim

 

27.12.2018 / 40224599

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

Bakanlığımız Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 40132372 sayılı yazısı ekinde yer alan Sofya Ticaret Ateşeliğimize ait yazıda Bulgaristan’ın Avrupa Komisyonunun gıda, bitki ve hayvan ticaretinde kullanılmakta olan online yönetim sistemi TRACES’e (Trade Control and Expert System) 2019 yılı Aralık ayından itibaren dahil olacağı,

Bu çerçevede,

– 1 Ocak 2019 itibarıyla Kapitan Andreevo sınır kapısında bitki sağlık sertifikası ile giriş yapacak bitki, bitkisel ürün ve diğer ürünler için sertifika kopyalarının sınır kontrol noktasına 24 saat önceden fitoandreevo@gmail.com e-posta adresine gönderilmesi suretiyle yazılı ön bildirim yapılması gerektiği,

– Bu şekilde 2019 yılı Haziran ayına kadar bir veri tabanı oluşturulacağı ve veri tabanı sayesinde sınırdaki işlemlerin hızlandırılacağı,

-2019 yılının ikinci yarısından sonra ise TRACES’de bitki ve bitkisel ürünler için kullanılan “Common Health Entry Document” olarak adlandırılan belgenin kullanılmasına başlanacağı,

Diğer taraftan, 1 Ocak 2019 itibarıyla e-posta ile söz konusu ön bildirimde bulunmayan firmalar için herhangi bir cezai işlem uygulanmayacak olmakla birlikte, bu firmaların işlemlerinin ön bildirimde bulunan firmaların işlemlerinin tamamlanmasına kadar bekletileceğinin bildirildiği ifade edilmektedir.

Anılan Genel Müdürlüğün yazısında, Bulgar makamlarınca ön bildirim uygulaması kapsamında talep edilen belgelerin araçların hudut kapısına ulaştığında kontrol edilen belgeler ile aynı olduğunun ve ilave bir bilgi ya da belge talep edilmediğinin anlaşıldığı, ihracatçımıza ilave yük getirmeyeceği aksine hudut kapsısında beklemeleri azaltabilecek bir uygulama olarak düşünülebileceği belirtilerek sektörün bilgilendirilmesini teminen konunun İhracat Genel Müdürlüğüne iletildiği ifade edilmektedir.

Bu itibarla, konuya ilişkin bilgi sahibi olunmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}