27.11.2020 59320078 Oyuncak veya mobilyada kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın dolgu lastiklerin sınıflandırılması

27.11.2020 59320078 Oyuncak veya mobilyada kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın dolgu lastiklerin sınıflandırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :17474625-162.01

Konu   :Dolgu Lastikler

27.11.2020 / 59320078

DAĞITIM YERLERİNE

Bakanlığımıza intikal eden bilgilerden, “Dolgu Lastik” ticari tanımlı eşya ile ilgili olarak eşyanın sınıflandırılmasında gümrük idarelerinde farklı uygulamaların olduğu ve çeşitli ihtilafların oluştuğu bildirilmektedir.

Türk Gümrük Tarife Cetveli İzahnamesinin 4012 pozisyonu açıklamalarında “Dolgu lastikleri (katı lastikler), tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.” denilmektedir. İzahnamenin aslını oluşturan Harmonized System Explanatory Notes (Armonize Sistem Açıklama Notlarının) İngilizce orjinal dilindeki metininde bu ifade “Solid tyres are used, for example, on wheeled toys and mobile articles of furniture.” (Dolgu lastikleri, örneğin, tekerlekli oyuncaklarda ve tekerlekli mobilyalarda kullanılırlar.) olarak yer almaktadır. Bu ifade ile dolgu lastiklerin kullanım alanlarına örnek verildiği anlaşılmaktadır.Bu sebeple aynı özellikleri taşıyan ancak tekerlekli oyuncak veya tekerlekli mobilyada kullanılmayan dolgu lastiklerin de bu pozisyonda sınıflandırılması gerekmektedir.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}