27.09.2019 47864597 Süs bitkileri ithalatında kayıt belgesi yürürlüğe girmesi ile referans kıymet uygulamasının kaldırılması

27.09.2019 47864597 Süs bitkileri ithalatında kayıt belgesi yürürlüğe girmesi ile referans kıymet uygulamasının kaldırılması

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :85593407-165.04

Konu   :Süs Bitkileri Referans Fiyatları –

2019/3 Sayılı Tebliğ

 

 

27.09.2019 / 47864597

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

Bilindiği üzere 9/8/2019 tarihli ve 30857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/3) çerçevesinde 0602 ve 0603 gümrük tarife pozisyonunda bulunan canlı bitkiler ve çiçekler kayda alınmak suretiyle gözetime tabi tutulmuştur.

Anılan Tebliğ 23/9/2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup söz konusu Tebliğ’in 3 üncü maddesi çerçevesinde Tebliğ kapsamı eşyanın serbest dolaşıma girişine ilişkin gümrük beyannamelerinin tescilinde kayıt belgesinin veya elektronik ortamdaki kaydının ithalatçı tarafından gümrük idaresine sunulması gerekmektedir. Bu kapsamda düzenlenecek kayıt belgelerinin geçerlilik süresi 45 gün olup bir kayıt belgesi birden fazla beyanname için kullanılamayacaktır.

Bu itibarla, 15 günlük dönemler halinde Kıymet Veri Bankasında yayımlanan “süs bitkileri referans fiyatları” uygulamasına gerek kalmadığından bahse konu eşyaya ait referans fiyat uygulaması kaldırılmıştır.

Bilgi edinilmesi ve 23/9/2019 tarihi itibarıyla söz konusu eşyaya ilişkin ithalat işlemlerinde ilgili tebliğe göre işlem yapılması hususunda gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}