27.07.2018 36140531 Dahilde işleme rejiminde ayniyet tespitinin BİLGE sisteminde ayniyet tespitine tabidir-değildir hanesinin eklendiği

27.07.2018 36140531 Dahilde işleme rejiminde ayniyet tespitinin BİLGE sisteminde ayniyet tespitine tabidir-değildir hanesinin eklendiği

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :41208501-132.99

Konu   :Ayniyet Tespiti – BİLGE – Muayene

Onay

 

27.07.2018 / 36140531

DAĞITIM

 

 

Bilindiği üzere, dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen eşyanın ihraç edilen mamul bünyesinde kullanıldığına dair hat ve muayene kriterlerine bakılmaksızın gerçekleştirilen ayniyet tespit işlemi, belge/izin kapatmalarında da dikkate alınmakta, söz konusu tespit yapılmaksızın gümrük işlemlerinin tekemmülü halinde ise firmalara yönelik cezai yaptırımlar söz konusu olabilmektedir.

Ayniyet tespit işlemlerinin unutulmasının önüne geçilmesine teminen, 06.08.2018 tarihi itibarıyla BİLGE sistemi muayene ekranına yalnızca 31, 41, 51 ve 52 rejim kodları kapsamında tescil edilen IM ve EX türü beyannamelerle sınırlı ve zorunlu olmak üzere “ayniyet tespitine tabidir” ve “ayniyet tespitine tabi değildir” şeklinde seçmeli butonlar (Ek-1) eklenecek olup butonlardan birisi seçilerek açıklama girilmeden işlemler tamamlanamayacaktır.

Buna göre, rejim kapsamı ayniyet tespit işlemleri aynı şekilde yürütülmeye devam edilecek olup ilgili muayene memurunca;

Dahilde işleme izninde yahut belgesinde eşya için ayniyet öngörülmüş olması halinde tespit yerine getirildikten sonra “ayniyet tespitine tabidir” butonu işaretlenerek açıklama bölümüne yapılan işlem hakkında açıklama (fotoğraf eklendi, ekspertiz raporu eklendi, laboratuvar analizine gönderildi vb.) girilecektir.

Eşya için ayniyet öngörülmemesi halinde ise “ayniyet tespitine tabi değildir” butonu işaretlenerek açıklama bölümüne ayniyete tabi olmama nedenine ilişkin açıklama (belge özel şartında bulunmamaktadır, kod-7 ayniyetten muaftır vb.) girilecektir.

Bilgileri ile buna göre gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

 

 

 

 

Dağıtım:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

 

 

 

EK-1

 

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}