27.04.2020 54046859 BİLGE sisteminde 9999 Kodlu Diğer Belge uygulamasının sonlandırılacağı, taahhütnamelerin TPS 1019, listelerin TPS 1069

27.04.2020 54046859 BİLGE sisteminde 9999 Kodlu Diğer Belge uygulamasının sonlandırılacağı, taahhütnamelerin TPS 1019, listelerin TPS 1069

T.C.

TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :73421605-100

Konu   :9999 Kodlu Diğer Belge

27.04.2020 / 54046859

DAĞITIM YERLERİNE

İlgi:     a) 30.04.2019 tarihli ve 73421605-100/00043933184 sayılı yazımız.

b) 21.06.2019 tarihli ve 73421605-100/00045338446 sayılı yazımız.

c) 20.01.2020 tarihli ve 73421605-100/00051457965 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazılarımıza konu “Dijital Gümrük Projesi” kapsamında 9999 kodlu “Diğer Belge”nin kaldırılması ve “Diğer Belge” olarak beyan edilen belgelerin hâlihazırda var olan veya yeni oluşturulacak doküman kodlarıyla beyan edilmesi için Bakanlığımızca yapılan çalışmalar tamamlanmıştır.

Bu kapsamda 4 Mayıs 2020 tarihi itibariyle 9999 kodlu belge sonlandırılacak olup, hâlihazırda 9999 olarak beyan edilen ve yeni doküman kodu verilen belge kodlarının kullanılması gerekmektedir. Yeni doküman kodu verilen belgelere ait listeye https://ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/dijital-gumruk-uygulamalari/edi-xml-referans-ve-mesaj ları/ linki altında yer alan dokuman kodları bölümünden ulaşılabilmektedir.

Ayrıca, mevcut durumda diğer koduyla beyan edilen dokümanlardan;

– Taahhütnamelerin Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1019 kodlu “TPS-Taahhütname” belgesinin doldurulup yükümlü tarafından onaylanarak beyan edilmesi,

– Listelerin (araç, vagon, demirbaş) Tek Pencere Sisteminde mevcut olan 1069 kodlu “TPS-Listeler” belgesinin doldurularak ve liste türünü yükümlü tarafından onaylanarak, listelere ilişkin bilgilerin satır bölümünde beyan edilmesi,

Gerekmektedir.

Bağlantınız gümrük idarelerinin konuya ilişkin olarak bilgilendirilmesi ile işlemlerin yapılması sırasında yeni belge koduna ihtiyaç duyulması halinde mevzuat gerekçesinin açıkça belirtilmek suretiyle ivedilikle Genel Müdürlüğümüze iletilmesi hususunda bilgi ve gereğini rica ederim.

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür

Dağıtım: Tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}