26.10.2017 29013065 Antrepodan transiti yasak eşyayla ilgili gengele hükmünün uygulanmayacağı ile 2017-19 sayılı genelge

26.10.2017 29013065 Antrepodan transiti yasak eşyayla ilgili gengele hükmünün uygulanmayacağı ile 2017-19 sayılı genelge

T.C.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Gümrükler Genel Müdürlüğü

Sayı     :40216608-010.06.02

Konu   :2017/19 Sayılı Genelge

 

 

26.10.2017 / 29013065

DAĞITIM YERLERİNE

 

 

 

İlgi      :25.7.2016 tarihli, 26775507 sayılı yazımız.

 

2013/5 sayılı Genelgede değişiklik yapan 26.10.2017 tarihli, 2017/19 sayılı Genelge ilişikte gönderilmektedir.

Diğer taraftan, ilgide kayıtlı yazımız ile antrepodan transiti yasak eşyaya ilişkin olarak talimat verilmiştir.

Bu çerçevede, ilgi yazı konusu antrepodan transiti yasak eşyayla ilgili olarak 2017/19 sayılı Genelgenin c.1 maddesi kapsamında işlem yapılmayacaktır.

Bilgi ve gereğini rica ederim.

 

Mustafa GÜMÜŞ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

Ek:

Genelge

 

 

DAĞITIM:

Tüm Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlükleri

div#stuning-header .dfd-stuning-header-bg-container {background-image: url(https://www.cncgumruk.com/wp-content/uploads/2022/07/back.jpg);background-color: #ffc800;background-size: initial;background-position: top center;background-attachment: scroll;background-repeat: initial;}#stuning-header div.page-title-inner {min-height: 550px;}